Annonse
Sentralbanksjef Øystein Olsen annonserte i dag at Norges Bank holder styringsrenten uendret, på 0,5 prosent. Foto: NTB scanpix

Holder styringsrenten uendret

Som ventet har Norges Banks hovedstyre besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Styringsrenten har blitt kuttet fire ganger siden 2014, og sentralbanken utelukker ikke at den kuttes ytterligere i løpet av året:

–  Prognosen for styringsrenten er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Under forrige rentemøte, i mars, anslo Norges Bank 100 prosent sannsynlighet for at styringsrenta kuttes til 0,25 prosent i løpet av året, og 20 prosent sannsynlighet for nullrente.

Avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av at veksten i verdensøkonomien er moderat, og oljeprisen har steget videre siden mars. I tillegg har finansmarkedene vært preget av usikkerhet knyttet til utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap, Brexit, den siste tiden. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne har også falt siden forrige rapport. Kronen har vært sterkere enn lagt til grunn.

Norges Bank konkluderer med at veksten i norsk økonomi «ser ut til å forbli svak den nærmeste tiden», selv om økningen i oljeprisen kan redusere usikkerheten og bidra til noe høyere etterspørsel.

Dersom den høye boligprisveksten vedvarer, vil det kunne gjøre husholdningene mer sårbare, slår sentralbanken fast. Inflasjonen har den siste tiden vært høyere enn 2,5 prosent, men lavere lønnsvekst og en noe sterkere krone vil bidra til at prisveksten avtar fremover.

– Det er fortsatt utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Før dagens annonsering skrev Nordeas sjeføkonom Erik Bruce i sin morgenrapport at «spørsmålet er om Norges Bank i dag velger å gi seg selv enda bedre tid ved å redusere sannsynligheten for kutt i september.»

Det er det i prinsippet ikke mulig å svare på, siden Norges Bank sier at deres vanlige reaksjonsmønster ikke gjelder når vi nærmer oss den nedre grense for renten, påpeker Bruce. 

– Men vi gir oss ikke. Vi tror de holder fast på renteprognosen fra mars med 100% sannsynlighet for september kutt og bunn på 0,20% en gang i 2017. NOK er sterkere, veksten svakere, spreaden i pengemarkedene høyere, bankene har ikke gitt hele rentekuttet i mars videre til kundene og renten ute har falt. Det regner vi med teller like mye eller mer enn at finanspolitikken er mer ekspansiv, boligprisene høyere, oljeprisen litt høyere og ledigheten litt lavere, skriver sjeføkonomen.

Annonse
Annonse