Annonse
Foto: Dreamstime. 

IMF: – Lavere vekst for verden

Den globale veksten anslås å avta med 0,1 prosent til 3,1 prosent i løpet av 2016, melder Det internasjonale pengefondet IMF i sin årlige statusrapport om verdensøkonomie, World Ecomonic Outlook.

I 2017 blir det noe bedre tider for verden, ifølge IMF. Da vil veksten hoppe opp til 3,4 prosent.

Den nedjusterte veksten for 2016 kommer ifølge IMF av utsiktene til lavere vekst i Storbritannia etter Brexit, samt at man ser en svakere vekst enn forventet i USA.

Selv om markedets reaksjon på Brexit-sjokket var betryggende ryddig, er effekten av britenes «nei» fortsatt svært uklart, påpeker IMF. Blant annet er skjebnen til handelen mellom Storbritannia og EU nå usikker, heter det.

Sterke varisjoner

Finansmarkedenes frykt for kollaps i Kina og andre fremvoksende økonomier er noe redusert på kort sikt, mener IMF.  Det er også positive tegn på en viss vekst i råvareprisene, noe som ifølge økonomene i IMF er positivt.

Men de økonomiske utsiktene varierer sterkt mellom land og regioner, understreker IMF. Mens de fremvoksende økonomiene i Asia generelt, og i India spesielt, viser sterk vekst , så opplever Afrika sør for Sahara opplever en kraftig nedtur.

I industrilandene, kan en utsiktene for lavere vekst og betydelig politisk og økonomisk usikkerhet være drivstoff for ytterligere politisk misnøye og sosial uro, advarer IMF.

Flere nye markeder og utviklingsøkonomier står fortsatt overfor skremmende politiske utfordringer med å tilpasse seg svakere råvarepriser. Disse bekymringsfulle utsiktene for verdensøkonomien viser at behovet for en bred politisk respons for å øke den globale veksten er mer presserende enn noen gang, heter det fra Det internasjonale pengefondet.

Annonse
Annonse