Annonse
Foto: Fabrice Le Coq / Flickr: CC

Knuser myten om mistenksomme ledere

Det er ensomt på toppene. I det slitte uttrykket ligger det mye følelser, og kanskje litt paranioa. At ledere ofte fremstilles som mistenksomme og mistroiske om sine nærmeste ansatte, gjentas til stadighet i filmer og media.

Forfattere av ledelseslitteratur må ta sin del av ansvaret. For eksempel ga gründer av den allestedsnærværende databrikkeprodusenten Intel, Andrew Gove, ut bestselgeren Only the Paraniod Survive – og solgte millioner.

Sabine Hobbelhoff ved Universitetet i Erlangen-Nürnberg og David Richter ved Tysklands institutt for økonomisk forskning lurer på om det faktisk er slik at ledere som lykkes, er mer mistroiske enn andre. De har sett på det de omtaler som en klisje: den mistenksomme lederen.

Blir vanlige arbeidsfolk mer mistenksomme når de blir ledere? Er mistenksomhet er typisk karaktertrekk ved ledere? De to forskerne har stilt spørsmålene bredt og satt data i arbeid for å få klare svar. Gjennom å se på paneldata med både selv-evalueringer av ledere og rene adferds-data om lederene, har de nådd følgende konklusjon: Nei, det er det ikke.

Faktisk er det helt motsatt. Ledere viser mer tillit til andre enn ikke-ledere. Forskjeller i mistenksomhet fra et individ til et annet eksisterer også før folk eventuelt blir ledere - det er ikke jobben som gjør dem slik.

Så da er det altså slått fast. Det er i hvert fall ikke sånn makten korrumperer.

Annonse
Annonse