Annonse
Foto: NTB Scanpix

Kraftig taktskifte i helseindustrien

– Det er ingen næringer hvor det er så gjennomgående at man vil satse internasjont, sier Erik Jacobsen i Menon. Han mener den norske helseindustrien har flere eksempler på selskaper som er såkalte "born globals", virksomheter som helt fra starten har hele verden som sitt marked.

8 av 10 bedrifter i helseindustrien ønsker å vinne frem på det internasjonale markedet. Det går frem av Menon-rapporten Verdiskaping i helsenæringen som ble presentert på Næringslivets Hus fredag. Det er ti aktører i og rundt bransjen som har bestilt rapporten, blant annet Innovasjon Norge og Abelia. 

– Dette er stort, sier Karita Bekkemellem, leder i Legemiddelindustrien. 

– Det er på høy tid og bra for politikk utformingen og for å skape en mer kunnskapsbasert offentlig debatt, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Analysen viser at verdiskapingen fordoblet seg i tiårsperiden mellom 2004 og 2014. Bransjens omsetningsvekst i 2015 var på 11 prosent. Eksporten i 2015 kom på 20 milliarder kroner.

Jacobsen i Menon peker på at næringen ser ut til å ha gått inn i et taktskifte de siste par årene. Mens omsetningsveksten har ligget på om lag 5 prosent årlig de siste ti årene, har veksten i 2015 og så langt i 2016 ligget på rundt 9 prosent. 

Den sterkeste veksten er det helse-IKT som har stått for. Jacobsen mener det er to grunner til at bransjen når slår om takten: Langvarig satsing på forskning og innovasjon og bedre kronekurs.

Skogen Lund brukte arrangementet til å utfordre næringsminister Monica Mæland på at helseindustrien er en industri som vokser mye i det offentliges regi. Et problem er at ansvaret for næringen faller mellom helse- og næringsdepartementet.

– Vi har gjort en tydelig satsing på å øke bevilningene til forskning siden vi kom i regjering. Dette er midler som kommer spesielt den forskningstunge helseindustrien til gode, var svaret fra næringsministeren.

Annonse
Annonse