Annonse
Foto: Dreamstime. 

Ledelseseksperter og andre eksperter i media

Det er «media som klistrer merkelappen ledelsesekspert» på noen, mener han.  Det synes han er farlig. Å diskutere ordet ekspert og bruk av rikssynsere er ok. Bokmålsordboken definerer for øvrig ekspert som «sakkyndig» og «fagmann». Det er altså ikke en person som har «faciten». Men avslutningen hans med å betegne enhver medarbeider som ledelsesekspert, er jeg skeptisk til. 

En forsker (professor mm), en forfatter eller en konsulent er ikke nødvendigvis ekspert, mener Dahle. Hvis forståelsen av ekspert-ordet er å ha faciten, så er jeg enig. Jeg synes han kanskje ser for mye svart/hvitt på ekspert-ordet. Derimot er jeg enig med han i at en leder med lang fartstid f.eks. i næringslivet eller i store frivillige organisasjoner kan ha tilegnet seg mye lederkompetanse og kan derfor være like mye ekspert. Så ja, bruk gjerne erfarne leder-praktikere som «eksperter». Og Dahle avslutter med at det er medarbeiderne som er ledereksperter. At en del medarbeidere kan mye om ledelse er både en realitet og også nødvendig for å gjøre en god jobb. Og så er det mange som kan lite om ledelse – dessverre også i ledersjiktet. Det er verre. Og det verste er de som er lite sakkyndige i ledelse- men som likevel er «verdensmestere» i ledelse - i egne øyne.

Ordet brukes i mange sammenhenger: TV-ekspert, IT-ekspert, medie-ekspert. Og brukt i faget ledelse synes jeg «sakkyndig i ledelse» eller «fagmann i ledelse» - dvs. definisjoner på begrepet «ekspert» - er ok. Da må nok også Dahle finne seg i å bli betegnet som en «ekspert» – selv om han kanskje ikke liker det. Jeg er av de som hevder at ledelse er et fag: Det er en del verktøy i faget ledelse som en daglig leder, en styreleder, en prosjektleder bør kunne. Det bør læres i studier (tid til refleksjon) og i praksis – begge deler må til. Jeg er således skeptisk til å tro at en dyktig lærer automatisk blir en god rektor, en god lege, en IT-nerd eller en god ingeniør automatisk blir en god leder, osv. Troen på at en del erfaring i et fag som mellomleder eller leder er nok til å bli en god leder, mener jeg derimot er «farlig». Men dessverre vanlig. Viktigheten av sakkunnskap og fagkunnskap i ledelse må fremheves - ikke devalueres.

Men det siste skjer i praksis mange steder – også i næringslivet.  

 

Jørn Bue Olsen er rådgiver i ledelse og etikk.

Annonse
Annonse