Annonse
Foto: NTB Scanpix

LO-sjefen mobiliserer: vil kvitte seg med Erna og Siv i 2017

LOs leder Gerd Kristiansen varsler tung mobilisering av organisasjonens 900.000 medlemmer for å bli kvitt Høyre/Frp-regjeringen i valget neste høst.

I sin tale til LOs representantskap tirsdag skrøt Kristiansen av innsatsen til arbeidstakerorganisasjonens medlemmer i valgkampen i 2013, selv om resultatet ble en borgerlig regjering.

– Klarer vi å mobilisere på samme måte i 2017, kommer Siv og Erna til å ryke ut av regjeringskontorene, sa Kristiansen i sin tale.

– Jeg tenker at dette er noe av det viktigste vi holder på med. Vi må få dem ut derfra før de gjør ubotelig skade på den norske samfunnsmodellen. Det, kjære venner, må vi klare å forhindre, slo hun fast.

LO er blant annet sterkt kritisk til regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven.

Organisasjonen mener også regjeringen ikke har gjort nok for å bekjempe økt arbeidsledighet. Satsingen i revidert nasjonalbudsjett var for svak på kompetanse, arbeidsformidling og tiltak, mener Kristiansen.

– Viste sin styrke

LO-sjefen understreket at partene i arbeidslivet kom i havn med et moderat lønnsoppgjør i en periode med svak økonomisk vekst og oljekrise.

– Nok en gang har det norske systemet for lønnsfastsettelse vist sin styrke, sa hun, og viste til frontfagets ramme på 2,4 prosent.

Kristiansen mener arbeidstakerne fikk innfridd hovedkrav om tryggere sysselsetting, god sosial profil og opprettholdt kjøpekraft.

Gjennomslag for å forlenge permitteringsperioden fra 30 til 52 uker, som LO lenge har kjempet for, ble også en del av hovedoppgjøret.

Det vanskelige spørsmålet om et nytt pensjonssystem i privat sektor ble løftet ut av forhandlingene og skal nå utredes nærmere. Kristiansen sa man har fått «et spor å jobbe videre etter, både overfor myndigheter og arbeidsgivere».

Nye medlemmer

Kristiansen dvelte også ved vårens hotell- og restaurantstreik og pekte på at bare én av fem arbeidstakere innen privat tjenesteyting er organisert.

– Hadde vi stått sterkere, ville denne streiken vært over i løpet av et par dager, sa LO-sjefen, som varslet et eget prosjekt for å styrke organisasjonsgraden i sektoren.

Hun viste til at LO trenger godt skolerte, kompetente tillitsvalgte og aktive klubber lokalt.

– Det er LO-forbundenes viktigste medlemsfordel og vårt viktigste verveargument, sa Kristiansen.

Hun påpekte at Fellesforbundet opplevde sterk medlemsvekst under hotellkonflikten.

– Vi så det samme da Expert gikk løs på de ansattes vilkår. Også her strømmet det til med nye medlemmer. Det viser seg at når det spisser seg til, er det mange flere som skjønner at vi må stå sammen hvis vi skal oppnå noe, sa Kristiansen.

 

Annonse
Annonse