Annonse
Røkende kvinne på gaten i Trondheim (1935) Foto: Municipal Archives of Trondheim

Lønnsoppgjør fra før krigen?

Det startet i fjor, og fortsetter i år: under vårens lønnsoppgjør blir stikkordet "moderasjon".

På grunn av et ustabilt arbeidsmarked med masseoppsigelser og konkurser, må det sentrale lønnsoppgjøret havne på null, slo Lier-Hansen fast etter torsdagens presentasjon av Norsk Industris konjunkturrapport for 2016.

- I år må vi ha et lønnsoppgjør som er så moderat at vi må tilbake til 30-årene for å se noe tilsvarende, administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Det er spesielt olje- og gassrelatert industri på Sør- og Vestlandet som sliter, og vil fortsette å slite i året som kommer, spår rapporten. Ved utgangen av januar 2016 var arbeidsledigheten i Norge på 4,6 prosent. Lier-Hansen tror dette tallet vil øke betraktelig om det sentrale lønnsoppgjøret ikke går i null.

Mye tyder på at lønnsvekst kun kan skje, i år som i fjor, gjennom lokale forhandlinger og lønnsglidninger. Fellesforbundet har allerede anbefalt forbundsvise lønnsoppgjør. Dette påpekes også av Norsk Industri, som ser for seg en situasjon liknende fjoråret.

 

Annonse
Annonse