Annonse

Mangfold som konkurransefortrinn

KOMMENTAR

Svaret på dette spørsmålet er selvsagt nei. Lederne i Norge burde se dette som en unik mulighet til å skape en mer mangfoldig arbeidsplass. Startskuddet har allerede gått, de burde knyte løpeskoene og kaste seg frempå for å komme først til de beste hodene.

Dyrke ressurser i ulikheter

Grunnen er enkel; etnisk og kulturelt mangfold gir positive utslag på bunnlinjen, i følge McKinsey rapporten «Diversity matters» har virksomheter som har et etnisk og kulturelt mangfold 35 % høyere profitt. Det er allikevel ikke slik at korrelasjon er lik kausalitet (mer mangfold skaper alltid økt profitt), men rapporten viser at dersom virksomhetene forplikter seg til mangfoldsledelse har de mer suksess.

Det viktige med mangfold er ikke å telle hvor mange ansatte du har med for eksempel innvandrerbakgrunn, men å kunne lede dette mangfoldet. Det innebærer å få frem hver enkelt persons ressurser og unike bakgrunn. Når en leder klarer å oppdage, utvinne og dyrke ressursene som ligger i ulikhetene, først da fører det til innovasjon og lønnsomhet. Det er her diamantene ligger. Magien skapes når mangfoldsledelse kan bidra til innovasjon, økt lønnsomhet, økt produktivitet og tilgang på nye markeder. Det dreier seg for eksempel om å kunne sette sammen team som utfyller hverandre med ulikheter i stedet for å bekrefte hverandre gjennom likheter.

I disse dager kommer tusenvis av nye høyt kvalifiserte potensielle arbeidstakere inn i landet

Ikea går foran

Mangfold på arbeidsplassen kan bidra til å forstå ulike kundegrupper, til å treffe bredt med kommunikasjon og til å fange opp ulike gruppers behov. Det er jo faktisk slik at kundegruppene også forandrer seg i takt med befolkningen.

En virksomhet som løper langt foran på banen er IKEA. De sier helt enkelt at deres ansatte må speile det samfunnet de er en del av. Når samfunnet er mangfoldig så må de og være det. Vi lever også i økende grad i et globalt samfunn hvor avstandene er kortere og markedene mer overgripende. For mange norske virksomheter kommer den største konkurransen fra internasjonale selskaper med bred kulturforståelse. For å kunne være med i denne konkurransen må du ha mangfoldskompetanse.

VS-Humentor

For mange kan det derimot være utfordrende å forstå hvordan mangfold skal ledes på en god måte. Hvordan kan du som leder lære å utvikle etnisk og kulturelt mangfold? I fjor startet vi VS-Humentor nettopp fordi vi så behovet for et program som satte lys på mulighetene blant ledere og personer med mangfoldig bakgrunn. VS-Humentor er et mentorprogram basert på mangfoldsledelse etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Virke og Seema AS. Det som gjør programmet unikt, er at det har et likeverdig fokus på mentor, mentee og virksomhetens utvikling.

I disse dager kommer tusenvis av nye høyt kvalifiserte potensielle arbeidstakere inn i landet. Og mange er her allerede. Ved neste rekruttering er min oppfordring til alle ledere å være med i konkurransen ved å tenke alternativt rundt hvem din nye medarbeider bør være. Den største feilen du gjør er å sette opp fluktstol på startstreken, lene deg godt tilbake og rekruttere en som er lik deg selv eller resten av din arbeidsstokk!

Annonse
Annonse