Annonse
Universitetssykehuset i Tromsø, UNN. Foto: Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Nekter for fryktkultur ved sykehus

Over flere dager har medias søkelys vært på en påstått fryktkultur ved flere sykehus i landet. Den beskrivelsen kjenner tillitisvalgte i fagorganisasjonene Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Nito ved UNN seg ikke igjen i.

Før helgen skrev de, i samarbeid med verneombudet ved UNN, en felles uttalelse der de tar avstand fra "inntrykk i allmennheten om at hele arbeidsorganisasjonen er gjennomsyret av frykt", skriver Dagens Næringsliv tirsdag.

– Det har dannet seg et bilde vi ikke kjenner oss igjen i. Vi ønsker å balansere dette bildet. Vi føler ikke den frykten. Vi kan si fra, sier Delta-leder ved UNN, Jan Eivind Pettersen til avisen.

Fagforeningene slår fast at de ikke deler det synet på toppledelsen ved sykehuset som har blitt presentert i media, og at de ikke slutter seg til kritikken fra Legeforeningen.

Sykepleierforbundets foretakstillitsvalgte Mai-Britt Martinsen mener de "savner en kultur i avdelingene der tillitsvalgte i større grad får delta i prosesser", og at mer samarbeid må på plass, men at karakteristikken "fryktkultur" er feilslått.

En felles uttalelse var nødvendig for å bevare pasientenes tillit til de som skal behandle dem, forteller Pettersen til DN.

Annonse
Annonse