Annonse
Kristin Skogen Lund står samlet med resten av NHO før lønnsoppgjøret.
Kristin Skogen Lund står samlet med resten av NHO før lønnsoppgjøret. Foto: NTB scanpix

NHOs representantskap: – Ethvert krav om tariffesting av pensjon vil bli avvist

Under NHOs representantskap denne uken, på Hurtigruten for anledningen, ble næringslivets posisjon staket ut i forkant av det som kan bli et sjøslag av et lønnsoppgjør.

I sterk kontrast til NHOs tilsynelatende enstemmighet, havnet LO i hardt vær etter interne konflikter, da deres representantskap gikk mot lederen Gerd Kristiansens og sekretariatets innstilling til krav i lønnsoppgjøret.

– At hele NHO-fellesskapet står sammen gir et meget tydelig signal til LO om at ethvert forsøk på å bringe pensjon inn i dette oppgjøret vil bli avvist, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Forhandlingsposisjonen

De forbundsvise oppgjørene starter neste uke. Følgende retningslinjer er lagt for arbeidsgiversiden:

  • Lønnsoppgjøret i 2016 må bli ytterst moderat og bidra til at omstillingsevnen og konkurransekraften i norsk næringsliv bedres
  • Stramme økonomiske rammer skal også gjelde for regulering av overenskomstenes minstelønnssatser
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger
  • NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye pensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering
  • Arbeidstid – årstimetallet skal beholdes på dagens nivå
  • Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inngås nye bestemmelser om lønnsgarantinivåer mv.

"NHO understreker viktigheten av frontfagsmodellen, og forutsetter at etterfølgende oppgjør, både i privat og offentlig sektor, tilpasser lønnsutviklingen til den økonomiske rammen som følger av frontfagsoppgjøret," heter det i NHOs forhandlingsposisjon.

Administrerende direktør for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, er blant dem som skal i aksjon når oppgjøret innledes med overlevering av krav 8. mars:

– Jeg har fått en tydelige fullmakt fra NHOs representantskap. Kravet om tariffesting av pensjon innebærer fremtidige økonomiske forpliktelser. Bedriftene mister fleksibilitet og mulighet for tilpassing. Dette gir bindinger langt ut over årets oppgjør og er utelukket, sier Lier-Hansen.

Dialog

Dette betyr ikke at NHO stiller seg avvisende til å diskutere pensjon med LO sentralt, understreker Skogen Lund til NTB:

– Vi er enig i at dagens pensjonssystem har store svakheter og er lite effektivt. Vi er villige til å gå inn i den dialogen, men det må skje uavhengig av lønnsoppgjørene. Det er alle her helt enige i, sier hun.

– Pensjon er et stort spørsmål som må ses i en større sammenheng. Det egner seg ikke for å ta som en del av et tariffoppgjør, men må tas på politisk nivå. Det er ingen realisme i LOs krav, sier Skogen Lund.

Annonse
Annonse