Annonse
Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mener svært mye skal til for at det ikke blir kutt i fastrenta i Norge med det aller første. Foto: Nordea.com

Nøkkeltall presenteres i dag: – Pulsmåler for norsk økonomi

Norges Bank er i ferd med å ferdigstille årets første pengepolitiske rapport. Den publiseres i neste uke (11).

Tirsdag klokka 10 presenteres en rekke nøkkeltall i en rapport fra Norges Banks eget regionale nettverk, med målsetning om å ta pulsen på norsk økonomi. Rapporten vil være avgjørende i utformingen av den nye rentebanen, skriver Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen tirsdag morgen. Nordea spådde for kort tid siden at styringsrenten i Norge vil bli satt til null i løpet av året, gjennom tre rentekutt.

– Nettverket har vist seg å være en svært god indikator på veksttakten i norsk økonomi. Forrige undersøkelse ble tatt opp i november og indikerte nær nullvekst i økonomien da. Det viste seg å stemme svært bra med nasjonalregnskapstallene for fjerde kvartal, som kom i februar, skriver Olsen. 

Forrige undersøkelse antydet nær nullvekst i seks måneder framover (fra januar).

– Vi har ikke grunnlag for å tro at dagens undersøkelse skal vise et vesentlig annerledes bilde. Vi venter en indikatorverdi på 0,1, som innebærer en vekst på 0,05% q/q (kvartal mot kvartal, journ.anm.). Det vil i så fall være marginalt på nedsiden av vekstanslaget til Norges Bank (0,15 % q/q i Q1), skriver Olsen, og legger til:

– Får vi rett vil det føye seg inn i rekken av litt, men ikke mye, svakere tall for norsk økonomi enn det sentralbanken så for seg i desember. Tallene fra nettverket må indikere en betydelig positiv veksttakt for at vi skal begynne å tvile ørlite på et rentekutt i mars. Skulle nettverket indikere at fastlandsproduksjonen faller vil det kunne få Norges Bank til å gå raskere fram med sine rentekutt enn hittil. Vi må imidlertid se et svært kraftig fall før det blir snakk om mer enn et kutt på 0,25 prosentpoeng på møtet i neste uke, tror sjeføkonomen i Nordea.

Neste rentebeslutning offentliggjøres torsdag 17. mars.

Annonse
Annonse