Annonse
Foto: Anne Jiminez Calaf / CC

Norge leder innen fornybar

SYNSPUNKT - Takket være en stor innsats på fornybarområdet produserer noen av de største landene i Europa nå mer fornybar energi i enn Norge. Men Norge ligger fortsatt langt foran i andelen fornybar energi både i kraftproduksjonen og i vår totale energibruk. Vårt kraftsystem består faktisk av nær 100 prosent fornybar energi. Norge er det eneste landet i Europa som er netto eksportør av kraft. Vi produserer altså mer fornybar kraft enn det vi forbruker selv.

Av den totale energibruken i Norge, inkludert transport og industri, er andelen fornybar 69 prosent. Her er vi så vidt slått av Island.

Til sammenlikning har EU-landene satt seg et mål om en andel fornybar energi på 27 prosent innen 2030. Det er gledelig, men for å ta igjen Norge på dette området har de en lang vei å gå.

At andre land bygger ut mer fornybar energi er positivt, og helt nødvendig for å nå klimamålene. Tyskland trekkes særlig fram i artikkelen. Det tyske kraftmarkedet er betydelig større enn det norske, nesten fem ganger så stort. Andelen fornybar i den tyske kraftproduksjonen er nå 30 prosent. Den resterende kraftproduksjonen er fortsatt i hovedsak basert på kull-, gass- og kjernekraft.

Norge ligger med andre ord langt foran feltet når det kommer til utbygging og bruk av fornybar energi

Dette til tross for at Tyskland nesten har tidoblet sin fornybarproduksjon i løpet av de siste 25 årene. Årsaken er at Tyskland hadde en veldig liten andel fornybar kraftproduksjon som utgangspunkt, mens har vi fått mesteparten av vår kraft fra fornybare kilder siden vannkraften begynte å bli bygget ut på slutten av 1800-tallet.

Likevel øker vi også i Norge den fornybare kraftproduksjonen betydelig. Det bygges i dag ut mer fornybar kraftproduksjon her til lands enn det er gjort de siste 25 årene. Inkludert den kommende vindkraftutbyggingen i Trøndelag er nærmere åtte nye terrawattimer (TWh) i ferd med å bli realisert. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 400.000 husstander.

Norge ligger med andre ord langt foran feltet når det kommer til utbygging og bruk av fornybar energi. Det har vi grunn til å være stolte over.

Tord Lien

Foto: OED / Scanpix

SYNSPUNKT-forfatter Tord Lien er Norges Olje- og energiminister. Han representerer Fremskrittspartiet.

Annonse

Tord Lien

Foto: OED / Scanpix

SYNSPUNKT-forfatter Tord Lien er Norges Olje- og energiminister. Han representerer Fremskrittspartiet.

Annonse