Annonse
Hva foretar ESB-sjef Draghi seg? Svaret kommer mandag ettermiddag, 10. mars. Foto: NTB scanpix / Reuters

Ny tiltakspakke fra ECB

I tillegg til kuttet i bankenes innskuddsrente på 10 pasispoeng (0,1 prosentpoeng), til 0,4 prosent, trekker europas sentralbank (ECB) fram følgende tiltak som skal bidra til å stabilisere økonomien i eurosonen:

  • Renten på sentralbankens ordinære refinansieringsoperasjoner (likviditetslån med en ukes varighet) kuttes med 5 basispoeng (0,05 prosentpoeng), til null prosent.

  • Renten på lån over natten blir kuttet med 5 pasispoeng (0,05 prosentpoeng), til 0,25 prosent.

  • De månedlige kjøpene av verdipapir økes med 20 milliarder euro, til totalt 80 milliarder euro, og utvider universet det kan kjøpes fra, til å inkludere selskapsobligasjoner utenfor banksektoren med kredittvurdering over investeringsgrad. Gjeldende fra starten av april.

  • Flere billige lån blir tilgjengelig for bankene. TLTRO II-lånene (targeted longer-term refinancing operations, målrettet langtids-refinansieringsoperasjoner) vil løpe over fire år, og kan ha like lav rente som ECBs innskuddsrente (pr. 10. mars 2016: -0,4 prosent). Gjeldende fra juni 2016.

Tiltakene var så å si nøyaktig det sjefanalytiker Erik Bruce ventet, ifølge hans morgenrapport.

Annonse
Annonse