Annonse
Foto: NTB Scanpix

Oljefondet bør kjøpe mer aksjer, mener utvalg

Mer aksjer innebærer større sannsynlighet for høyere avkastning, men også en høyere risiko for at investeringene smuldrer bort dersom markedet faller.

Utvalgets leder, Knut Anton Mork, seniorøkonom i Handelsbanken og professor II ved NTNU, ser ut til å legge mest vekt på det siste. Han går inn for å senke aksjeandelen til 50 prosent fra dagens 60,6.

– Valget av aksjeandel har stor betydning for forventet avkastning og risiko i oljefondet. Jeg ser fram til å sette meg inn i utvalgets analyser og vurderinger, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen skal legge fram en melding for Stortinget til våren.

Mindre obligasjoner

En utvidelse av aksjeandelen innebærer at andelen obligasjoner senkes fra dagens nivå.

I dag er 60,6 prosent av oljefondet plassert i aksjer, 36,3 prosent er renteinvesteringer og 3,1 prosent eiendom. Men avkastningen har den siste tiden vært klart bedre på aksjene.

I 2015 ga aksjeinvesteringene en avkastning på 3,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,3 prosent. I årets tredje kvartal var fasiten 6 prosent på aksjer og 0,9 på rentepapirer.

Men et problem med å øke aksjeandelen er at det generelt er forbundet med større risiko å investere i aksjer enn i obligasjoner og rentepapirer.

Topptungt utvalg

Finansminister Siv Jensen nedsatte ekspertutvalget i januar i år. Oppdraget var å vurdere om Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – burde gis anledning til å plassere en større andel av investeringene i aksjer.

Utvalget har blant annet analysert forventet avkastning og risiko i oljefondet med ulike aksjeandeler.

Med seg i utvalget har Mork hatt de tidligere finansministrene Kristin Halvorsen (SV) og Sigbjørn Johnsen (Ap) og profilerte eksperter som BI-professor Hilde C. Bjørnland, førsteamanuensis Espen Henriksen og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

 

Annonse
Annonse