Annonse
Stadig flere stillingsannonser søker robuste arbeidstakere. Foto: Billy Bob Bain

Ønskede kvalifikasjoner: Robust

Begrepet robust har blitt godt brukt de siste årene, godt hjulpet frem av regjeringens ønsker om mer robuste enheter i det norske samfunnet, enten det gjelder kommuner, lokalsykehus eller kemnerkontor.

Mange så seg etter hvert ganske lei av at alt skulle bli mer robust. Opposisjonen lot aldri en anledning gå i fra seg fra å påpeke begrepsbruken.

Andre har også gått lei. Tidligere denne måneden erklærte Språkrådet at ordet robust rett og slett var i ferd med å bli oppbrukt.

"Slike honnørord går i bølger og når etter hvert et metningspunkt der de fremstår som forslitte og tomme. Da er det på tide å bytte dem ut", heter det på Språkrådets liste over 2015s største fyord.

Det gjenstår å se om dette budskapet har nådd ut til de mest ivrige brukerne. 

Men det er ikke bare i Norge at alt skal gjøres mer robust for tiden. I Danmark har det om mulig gått enda lengre. I dag melder Berlingske Tidende at man også bør være robust for å få jobb

Avisen har gjort undersøkt stillingsannonser og funnet mange eksempler på at virksomheter søker etter robuste prosjektledere, sterke og robuste regnskapssjefer og robuste teamkoordinatorer.

En analyse i avisen Information viser at flere av dagens største og mest innflytelsesrike selskaper har tatt ordet inn i varmen. Shell, IBM, McKinsey og Unilever er bare noen som har omfavnet det engelske ordet "resilience" og nå bruker det som "det nye prisme, hvorigjennom innsatsen for mer langtidsholdbare samfunn bør studeres". 

Ordet har klare forgreininger til det forslitte "bærekraft". Men denne gangen går det om mulig enda lengre enn det gjorde med jakten på bærekraftige samfunn. Vejle kommune i Danmark har siden 2014 hatt en egen Chief Resilience officer (CRO), eller om du vil: Robusthetssjef, som skal sørge for beredskap for store og plutselige katastrofer, skriver avisen.

Mental robusthet

I København har man også fått et eget senter for Mental Robusthet hvor man rådgir selskaper om hvordan man håndterer motgang, stress og utfordringer.

Psykolog ved senteret, Eva Hertz, tror begrepets popularitet henger sammen med at mange virksomheter forsøker å gjøre noe med sykefraværet.

– Det er forestilling om at robusthet er en tryllsestav som kan motvirke at 35.000 dansker er sykemeldt som følge av stress. Det er arbeidsgivernes våte drøm at de kan screene nye medarbeidere, og så ansatte de mest robuste, sier hun til Berlingske.

Curling-generasjonen

Hun peker også på at fremveksten av såkalte Curlingbarn bidrar til at mange rike land har en hel generasjon med svært dårlig evne til å takle motstand.

– Når den første kjærlighetssorgen kommer, eller når de ikke kommer inn på drømmestudiet, så har de ikke noe å stå imot med. Dermed får de angst og skal i behandling, sier hun.

Hertz mener man bør la alle få øve seg også på dette med motgang.

Samtidig er det ikke helt utenkelig at samtidens søken etter det faste og solide er noe helt nytt. Før het det bare noe annet, som mestring.

Annonse
Annonse