Annonse

Oppgjøret i offentlig sektor i gang - ansatte krever at kjøpekraften opprettholdes

Bevaring av kjøpekraften og bedre uttelling for ansatte med høyere utdanning, er blant de viktigste kravene fra arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor.

Lønnsoppgjøret både i staten og i kommunene ble sparket i gang tirsdag, da forhandlingslederne fra de fire hovedsammenslutningene LO, YS, UNIO og Akademikerne overleverte sine krav parallelt til Staten og KS tirsdag klokken 13. Statens personaldirektør, Gisle Norheim, forhandler på vegne av staten.

– Regjeringens mål er at staten skal være en attraktiv og moderne arbeidsgiver. Samtidig skal vi bidra til å trygge arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor gjennom et ansvarlig lønnsoppgjør i tråd med frontfagsmodellen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

At kjøpekraften for de offentlig ansatte sikres, er blant hovedkravene til både LO, YS og Unio.

Unio krever også bedre uttelling for offentlig ansatte med høyere utdanning i kommunesektoren, og krever et eget lønnskapittel for kommunalt ansatte med høyere utdanning som barnehagelærere, lærere og sykepleiere.

LO Stat sier et viktig krav for dem inn i forhandlingene blir å sikre dagens forhandlingssystem med fire likelydende tariffavtaler for alle statsansatte. Der står de steilt mot Akademikerne som har som fremste krav en modernisert tariffavtale hvor lønnsdannelsen i staten flyttes ut til den enkelte virksomhet.

Partene har tiden fram til 30. april på å komme til enighet.

(DP/NTB)

 

Annonse
Annonse