Annonse
Leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By.  Foto: NTB-scanpix. 

Seks-timers arbeidsdag: – Ikke overrasket over gode resultater

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, sier til Dagens Perspektiv at den svenske undersøkelsen er svært interessant og at de vil lese den med stor interesse.

Likevel er det ikke en prioritet for forbundet å få seks-timers for sykepleiere dag på dagordenen. De er nok av utfordringer i helsesektoren som de må ta stilling til.

– Den store utfordringen for oss, er å få på plass heltidsstillinger, sier By.

Omorganisering

I fjor finansierte den svenske regjeringen et eksperiment som gikk ut på at sykepleiere ved Svartedalens aldershjem fikk redusert arbeidsdagen fra åtte til seks timer.

Funnen viser at de sykepleierne som jobbet seks-timers arbeidsdag var mer produktive enn de som jobbet lengre dager.

– Det overrasker meg ikke at svenskene har fått gode resultater, og forsøk med sekstimersdag i Norge har vist tilsvarende, sier By.

68 prosent av de sykepleierne som jobbet seks-timers dager tok ut halvparten så få dager med sykefravær som de andre. Ikke bare det, studien viser at det var tre ganger mindre sannsynlig at de kom til å sykemelde seg i en to-ukersperiode.

– Seks timers arbeidsdag med full lønn er en interessant tanke som handler om å organisere arbeidet på en helt annen måte, sier By.

Vil gjøre yrket attraktivt for unge

Forbundslederen forklarer at gode arbeidsordninger og hele stillinger har vært NSFs fokus.

– Vi har stor sykepleiermangel i Norge. Mange sykepleiere jobber deltid fordi helsa ikke holder eller fordi de ikke får hel stilling, sier hun.

Sykepleierne som deltok i den svenske studien rapporterte om at de var 20 prosent lykkeligere med seks-timers arbeidsdag. Som et resultat, gjorde de 64 prosent mer aktiviteter med beboerne på aldershjemmet. 

– Vi jobber nå med å få opp lønna for sykepleiere og gjøre yrket attraktivt for unge mennesker, sier hun.

En rapport fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) som vart publisert i midten av august viser at mange sykepleierstillinger er ubesatt. I tillegg er sykefraværet høyt og mange ønsker å slutte i hjemmesykepleien og på sykehjem.

Annonse
Annonse