Annonse
Dette er de nye reglene for aldersgrenser i bedrifter.
Dette er de nye reglene for aldersgrenser i bedrifter. Illustrasjonsbilde. Foto: NTB scanpix

Siste frist for å endre bedriftsintern aldersgrense nærmer seg

Fra 1. juli 2016 er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense i Norge 70 år. Det ble klart etter at arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser ble vedtatt endret ved Stortingets behandling 7. april 2015.

Hvis norske bedrifter ønsker å gå over til 70-årsgrense i stedet for 72-årsgrense i sommer, må denne innføres i bedriften. For at det skal skje er det blant annet krav om at den nye ordningen drøftes med bedriftens tillitsvalgte.

Hvis bedrifter ikke innfører ny intern aldersgrense innen fristen 1. juli, blir den automatisk satt til 72 år, opplyser NHO.

Hvis lavere aldersgrense er fastsatt i tariffavtale gjelder egne overgangsregler.

Dette må du vite

Følgende krav gjelder for bedriften som i dag har en aldersgrense på 67 år og ønsker å beholde den så lenge som mulig, for deretter å innføre en en aldersgrense på 70 år:
  • Bedriften må innføre en ny bedriftsintern aldersgrense som skal gjelde fra 1. juli 2016.
  • Det er et krav at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte. Drøftingen skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte blir konsultert og informert om hvilke ordninger med lavere aldersgrense bedriften vil fastsette, men det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten.
  • For at en slik ordning skal være gyldig, er det også et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.
  • Hvis bedriften har en gyldig bedriftsintern aldersgrense på 67 år i dag, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016. Fratreden for den enkelte forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016. Kommer varsel frem etter 1. juli 2016 kan bedriften ikke avslutte arbeidsforholdet med henvisning til en aldersgrense på 67 år selv om den ansatte fyller 67 år før 1. juli 2016.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil aldersgrensen være 70 år.

Kilde: NHO

 

Følgende punkter gjelder for bedrifter som i dag har en aldersgrense på 67 år, og ønsker å beholde den lengst mulig, men ikke foretar seg noe for å innføre ny bedriftsintern aldersgrense før 1. juli 2016.

  • Bedriften vil fra 1. juli 2016 måtte forholde seg til at stillingsvernet bortfaller ved 72 år. 
  • Bedriften kan alternativt velge å ikke benytte muligheten for en overgangsperioden på ett år, og dermed på et tidligere tidspunkt gå bort fra en bedriftsintern aldersgrense på 67 år.
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte før 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 67 år.
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, men der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte etter 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 72 år.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil det gjelde en aldersgrense på 72 år, selv om det er sendt varsel om fratreden som er kommet frem før 1. juli 2016.

Kilde: NHO

 

Annonse
Annonse