Annonse
Foto: Freeimages / Wouter Kroes

Slik håndterer du syting og klaging

Svenske Chef referer til Fast Company, som foreslår fem tips for å håndtere problemet. Klaging over lang tid kan forverre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Slik håndterer du sytingen og klagingen – og misfornøydhet generelt:

Lytt etter behovene

Hos mange blir klagingen en måte å uttrykke seg på for å bli hørt. Mistenker du at dette er tilfellet, kan du sette deg inn i personens behov og gi uttrykk for at du ville følt det samme i personens sted, anbefaler coach Erica Latrice i Fast Company

Skift perspektiv

Kanskje har du innsikter som kan tilby klageren nye synsvinkler? Forsøk å se på årsaken til klagingen. Du risikerer å fremstå som en besserwisser, men kan uansett styre samtalen i en ny retning

Spør etter deres løsning

Spør hva den som klager ville gjort, dersom personen selv fikk velge. Løsningsorientering er bedre enn klaging

Tydelig atferd

Ikke anklag den som klager. Bruk av humor er en måte å håndtere det på. Eller så kan du si rett ut: «denne typen kritikk gjør meg faktisk litt ubekvem»

Skift emne

Når et spørsmål stilles, kan du bekrefte og gi støtte i følelse, men ikke nødvendigvis i sak. Du gir en bekreftelse, for deretter å skifte samtaleemne: « Det er bra at du tar opp dette. Jeg har ikke svar på spørsmålet, men har en del tanker rundt det – la meg dele dem med deg

Kilde: Fast Company

Annonse
Annonse