Annonse
Foto: Dreamstime. 

Slik påvirker følelsene beslutningene dine

Magefølelsen er viktig. Det er noe de fleste som tar tunge beslutninger forstår intuitiv. Og nå er det også begynt å dryppe inn forskningsmessig belegg for hvordan følelsene påvirker beslutningene våre.

Hvordan du føler for de forskjellige utfallene påvirker direkte valgene du ender opp med å ta, viser nemlig en forskningsartikkel nylig publisert i Psychological Science, utført av forskerne Caroline Charpentier, Jan-Emmanuel De Neve, Xinyi Li, Jonathan Roiser og Tali Sharot.

De har undersøkt hvordan følelser kan predikere hvilke valg vil til slutt ender opp med å ta, og de finner at det er lettere å gjette hvilke valg folk tar ved å kjenne til følelsene deres enn ved å vite hvordan de anslår verdien av hvert av utfallene. Det siste anses som en mer rasjonell tilnærming til beslutningsprosesser, og er også den rådende tankemodellen innenfor de fleste analytiske fag - altså at man velger det som har størst verdi.

Forskerne tok utgangspunkt i gambling og ga forsøkspersonene sine flere valg mellom forskjellige veddemål som ga en premie hvis de valgte riktig eller et tap hvis de valgte feil. Premien kunne være liten eller stor.

På forhånd hadde forsøkspersonene skrevet ned hvordan de selv forventet å føle i hvert enkelt utfall. Følelsene ble også notert etter hvert veddemål var ferdig for å sammenligne med forventningene. 

Ikke uventet viste resultatene at folk ble litt glad for å vinne en liten premie og litt lei seg for å tape litt. Det overraskende var at følelsene var like store. Med økende premiestørrelse ble også følelsene mer intense.

Men undersøkelsen viste også at folk vektla frykten for å få negetive følelser ved et tap tyngre enn gleden av å vinne. De aller fleste forventet å mislike et tap mer enn de faktisk gjorde - man er altså mer redd for å føle oss elendig av å ha tapt enn vi kanskje har grunn til. Sagt på en annen måte: Når skaden først har skjedd, var det ikke så ille som vi fryktet på forhånd.

 

 

Annonse
Annonse