Annonse
Illustrasjon. Foto: Dreamstime
Snart nytt år

Slik planlegger du for framtiden

Dette var noe av det som kom fram da økonom og psykolog Per Espen Stoknes holdt sin forelesning i serien «Lederens verktøykasse» på Handelshøyskolen BI i november. Stoknes har i tjue år studert og ledet prosesser for fremtidstenkning. I en situasjon som nå – der bedriftene står overfor raske endringer i form av digitalisering, robotisering, elektrifisering og en rekke andre faktorer som medfører store endringer i arbeidslivet, er det desto viktigere å være forberedt på hva framtiden kan bringe.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Tips til scenario-­tenkning

 • Skap først en felles forståelse i bedriften for å bruke scenarier i framtidsplanleggingen.

 • Finn riktig tidshorisont. Snakker vi om fem, ti, eller femti år fram i tid?

 • Sett sammen et tverrfaglig team som kan finne fram til de mest troverdige scenariene.

 • Det er viktig å få med folk som tenker annerledes i dette teamet – bråkmakerne og de med avvikende oppfatning. Det er også lurt å trekke inn folk utenfra.

 • Teamets oppgave er å identifisere de viktigste drivkreftene for samfunnsutvikling. Hvilke drivkrefter for forandring og fremtidsutvikling er de sterkeste og hvilke er mer usikre?

 • De sterkeste drivkreftene analyseres og drøftes og hjelper deg med på skissere ulike scenarier som skal fortelle noe om framtiden.

 • Hvert enkelt av disse scenariene skal testes. Hva blir konsekvensen hvis scenario A inntreffer?

Annonse

Tips til scenario-­tenkning

 • Skap først en felles forståelse i bedriften for å bruke scenarier i framtidsplanleggingen.

 • Finn riktig tidshorisont. Snakker vi om fem, ti, eller femti år fram i tid?

 • Sett sammen et tverrfaglig team som kan finne fram til de mest troverdige scenariene.

 • Det er viktig å få med folk som tenker annerledes i dette teamet – bråkmakerne og de med avvikende oppfatning. Det er også lurt å trekke inn folk utenfra.

 • Teamets oppgave er å identifisere de viktigste drivkreftene for samfunnsutvikling. Hvilke drivkrefter for forandring og fremtidsutvikling er de sterkeste og hvilke er mer usikre?

 • De sterkeste drivkreftene analyseres og drøftes og hjelper deg med på skissere ulike scenarier som skal fortelle noe om framtiden.

 • Hvert enkelt av disse scenariene skal testes. Hva blir konsekvensen hvis scenario A inntreffer?

Annonse