Annonse
Foto: NTB Scanpix

Toril Marie Øie er utnevnt til ny høyesterettsjustitiarius

Øie som har vært høyesterettsdommer siden 2004, ble utnevnt i statsråd fredag.

Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling som avdelingsdirektør og leder av Enhet for strafferett og prosess.

Den første kvinnelige høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie er et kompetent dommer og et naturlig valg, mener professor Gunnar Grenstad ved Universitetet i Bergen.

Han plasserer Øie i sentrum av brytningene i norsk Høyesterett. Spenningen i Høyesterett går på hvor fritt dommerne skal stå i å tolke nasjonale og internasjonale rettskilder, eller i hvor stor grad de dommerne skal være bundet av lovgivers intensjon.

– Jeg kjenner ikke til de vurderingene som granskingskommisjonen har gjort for justisministeren. Men Øie står antakelig i midten i spenningen mellom fri og bundet tolkning av rettskildene, sier Grenstad til NTB.

Professoren i sammenlignende politikk understreker at utnevnelsen av ny leder av Høyesterett i høyeste grad er et politisk valg.

– Lederen av Høyesterett vil være den fremste personen i rettsutviklingen via rettsapparatet. De siste årene har Høyesterett fått en mer framskutt posisjon ved å vise til rettsutviklingen, sier Grenstad til NTB. 

 

FRA STORE NORSKE LEKSIKON: Toril Marie Øie er en norsk jurist født i 1960 som tok juridisk embetseksamen 1986. Dommerfullmektig, konstituert dommer og sorenskriver ved Strømmen sorenskriverembete 1988–90. Hun var lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling fra 1990 og avdelingsdirektør samme sted fra 2000. Bistilling som førstelektor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 1994. Høyesterettsdommer fra 1. august 2004. Utgav sammen med Svein Slettan lærebokverket Forbrytelse og straff (1999, 2001).

 

Annonse
Annonse