Annonse
Næringane innanfor denne analytiske grupperinga er sterkt prega av låg aktivitet og permitteringar, noko som mellom anna heng saman med den låge investeringsaktiviteten i olje- og gassnæringa.  Foto: NTB-scanpix.

Tydeleg fall i industriproduksjonen

Framleis er det næringar nært knytt til oljesektoren som bidreg mest til denne nedgangen. På månadsbasis, frå september til oktober 2016 var produksjonen uendra.

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein nedgang på heile 3,2 prosent i perioden august til oktober 2016 samanlikna med tremånadersperioden før.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Annonse
Annonse