Annonse
Foto: r2hox

USA og EU er enige

Det skriver cw.no.

Den nye avtalen, «Privacy Shield», ble klar 2. februar, til tross for signalier om det motsatte i forkant. Avtalen erstatter «Safe Harbour-avtalen» som EU-domstolen kjente ugyldig sist høst.

Ifølge pressemeldingen som EU-kommisjonen sendte ut, har den nye avtalen tre hovedelementer:

Styrkete forpliktelser for selskap som håndterer europeiske persondata, og robust håndheving av reglene. Amerikanske selskap som ønsker å importere europeiske persondata må forplikte seg til å underlegge seg et solid regime for hvordan dataene skal behandles. Amerikanske handelsmyndigheter skal overvåke at bedriftene følger disse reglene, i samarbeid med europeiske personvernmyndigheter.

Klare sikringstiltak og krav til åpenhet omkring amerikanske myndigheters tilgang til dataene. Amerikanske myndigheter har for første gang skriftlig forpliktet seg til klare begrensninger, sikringstiltak og tilsyn med myndighetenes tilgang til persondata. Disse mekanismene blir gjenstand for årlige revisjoner av myndigheter fra begge parter.

Effektiv beskyttelse av EU-borgeres rettigheter, og flere muligheter til å appellere. Enhver EU-borger som mistenker at sine data har blitt misbrukt under det nye regelverket, får flere nye klagemuligheter. Europeiske personvernmyndigheter kan på borgernes vegne rette klager til amerikanske handelsmyndigheter, i tillegg til at amerikanerne oppretter et helt nytt ombudsmannsembete for dette.

Les også Nytt lovforslag om dataoverføring og personvern slaktes

Annonse
Annonse