Annonse
Vil Norge bruke en eventuell britisk utmeldelse fra EU til å distansere seg fra unionen? Foto: Marte Vestbakke / NTB scanpix

Vil Norge bruke «Brexit» for å distansere seg fra EU?

St.Hansaften går britene til urnene for å stemme over deres videre medlemsskap i EU. En utmelding vil være en mulighet for Norge til å distansere seg fra unionen, skriver bloomberg.com tirsdag.

I saken, som påpeker at Norge ikke er medlem i EU - men likevel må forholde seg til 75 prosent av lovene for å ha tilgang til det indre europeiske markedet, uttaler leder for arbeids- og sosialkomiteen, Høyres Arve Kambe, følgende:

– Takket være Storbritannias avtale med EU, kan vi løse noen av våre egne utfordringer. Vi ønsker de samme mulighetene som britene har angående arbeidsrelaterte fordeler.

Avtalen som omtales er enigheten om at britene kan begrense velferdsutbetalinger til arbeidsinnvandrere fra EU.

– Dette setter en stopper for ideen om at folk kan komme til landet vårt og få noe for ingenting, sa statsminister i Storbritannia, David Cameron om avtalen som hadde som hensikt å overbevise velgere om å bli værende i unionen.

Ifølge Kambe bruker Norge 223 millioner kroner årlig på famile- og arbeidsrelaterte ytelser til innvandrere. Problemet, sier han til avisen, er at "for mye av pengene blir sendt tilbake til Polen, Bulgaria og andre land der levekostnadene er lavere. Disse utbetalingene bør justeres etter hvert enkelt land."

– Fordelaktig

Ifølge Utenriksdepartementet, gjengitt av Bloomberg, bruker Norge 860 millioner euro på å hjelpe til med å implementere EU-lovgivninger, og på tiltak for å motvirke store økonomiske ulikheter i unionen. Det betyr at "Norge har en langt dyrere inngangsbillett til EUs indre marked som medlem av EØS". Videre pekes det på at nesten 60 prosent av Norges handel utenriks foregår i Europa.

Bloomberg nevner derimot ikke regjeringens, og olje- og energiminister Tord Liens omfavnelse av EUs nye gass-satsing, som i alle høyeste grad skal involvere Norge. I den sammenheng uttalte Lien at EU "har et helt eget syn på Norge, og vi er veldig fornøyd med at de er så tydelige på det."

Europaminister Elisabeth Aspaker forsvarer EØS-avtalen: – Gjennom mer enn 20 år har avtalen gjort samarbeidet mellom EU og Norge bredere og sterkere. Den har vært gjensidig fordelaktig, og har fungert bra.

«Brexit» = evig støttemedlem?

Leder for Europabevegelsen i Norge, Jan Erik Grindheim, støtter Kambe i at en britisk utmeldelse vil gjøre distansen mellom Norge og EU større:

– Det er et spørsmål om legitimitet - vi er medlem av unionen uten politisk innflytelse. Hvis Storbritannia melder seg ut, vil Norge aldri melde seg inn.

Annonse
Annonse