Annonse

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

SYNSPUNKT Knut Wollebæk var i sin artikkel i Ukeavisen Ledelse 3. mars ivrig til å fremsnakke «Norsk Arbeidsgiverforenings Institutt for organisasjon og ledelse», som ble avviklet på slutten av 1980-tallet. Det var Knut Wollebæk selv som ledet instituttets mellomlederprogrammer på kursstedet Halvorsbøle ved Randsfjorden, og mon om ikke avviklingen fremdeles faller han litt tungt for brystet? 

Det kan i så fall være forklaringen på at han slår fast at jeg er et historieløst barn av min tid. Dette er en usaklig påstand.

Wollebæk kjenner åpenbart ikke historieforankringen verken hos meg eller i Spekters opplærings – og utviklingsaktiviteter overfor medlemsvirksomhetene og i partsforholdet.

Jeg kan glede Wollebæk med at vi i Spekter har en solid respekt for den historiske utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen. De lange utviklingslinjene i partsforholdet med røtter i industrialiseringen på slutten av 1800- tallet, Hovedavtalen fra 1935, samarbeidet om oppbyggingen etter 2. verdenskrig, Samarbeidsforsøkene til Thorsrud er blant elementene som inngår som en tydelig del av Spekters opplæringsvirksomhet om leders arbeidsgiverrolle og partsforholdet.

I Spekter skjer dette som skreddersydde tilbud med forankring i medlemsvirksomhetenes behov og læringsarena. Det har faktisk vist seg at det er mulig å formidle dette faglige innholdet på en god måte, selv om man ikke flytter deltakerne flere dager ut av virksomhetene og til et kurssenter ved Randsfjorden eller i Asker, slik tilfelle var ved Wollebæks opplæringsaktiviteter på 1980-tallet.

Anne-Kari Bratten

Administrerende direktør i Spekter.

 

Annonse

Anne-Kari Bratten

Administrerende direktør i Spekter.

 

Annonse