Annonse
Illustrasjonsfoto.  Foto: Dreamstime. 

Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!

Vegard Rooth er administrerende direktør i Interimleder. Han har Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. 

SYNSPUNKT: Og som gjennom alle tider, er det bare de mest tilpasningsdyktige og modige som vil overleve utviklingen.

«Alle» omstiller seg i disse dager til digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, tingenes internett, digital infrastruktur, big data og andre produkter av den såkalte teknologiske revolusjonen vi står midt oppe i.

Men hva er egentlig så revolusjonerende med det som skjer? Er endringene i dag større enn endringene som har vært i historien? Hva med våre forfedre som omstilte seg til hjulet? Til alfabetet og boktrykkerkunsten? Til glødelampa og telefonen? Var ikke deres opplevelse av endring like overveldende som den vi kjenner på nå?

Endringer har alltid vært, og vil alltid komme. De sterkeste tilpasser seg, de svakeste dør. Sånn er det i Darwins teori, og sånn er det i forretningslivet. Det som kanskje har forandret seg mest gjennom tidene, er farten endringene skjer i.

Bedrifter dør raskere enn før. Gjennomsnittlig levetid til selskaper på den amerikanske indeksen S&P 500 har endret seg betydelig gjennom det siste århundret. I 1935 hadde selskapene en levetid på 90 år. I 1992 var den redusert til 22 år. Sist noen sjekket var det under 15 år, og vår egen regjering har anslått at levetiden til børsselskaper kan være helt nede på 5 til 10 år i løpet av få år.

De som er i størst «dødsfare» er de virksomhetene som ikke klarer å tilpasse seg, eller omstille seg, til de nye rammebetingelsene for forretningsdrift og arbeidsliv. 

«Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?». Dette er et spørsmål vi ofte hører når temaet er fremtidens nærings- og arbeidsliv. Men hva svarer oljebransjen selv på dette?

DNV GL la i starten av året fram en rapport som viser at olje- og gassbransjen ser en framtid i digitalisering og bærekraft. Hele 61 prosent av de 139 norske petroleumsselskapene i undersøkelsen mener at investeringer i fornybar energi vil være en del av et langsiktig strategisk skifte. 

Stadig flere ledere vil få bærekraft øverst på agendaen – og i tittelen

Bærekraftig omstilling betyr blant annet å våge å utfordre produkter virksomheten lever av i dag, for å finne mer bærekraftige produkter og strategier som virksomheten kan leve av på lang sikt. 

Et av de mest fryktløse eksemplene på bærekraftig ledelse og omstilling som vi har sett hittil, er Schibstedt-konsernet, som turte å kaste tradisjonelle forretningsmodeller og kannibalisere på egen virksomhet før andre gjorde det.

Schibstedt sin strategi er å styre endringene, i stedet for å bli styrt av dem. Det er en strategi for de tøffe - for de som vil først til fremtiden. Og det jo de som kommer til fremtiden først, som skaper den!

Fremtidens ledere er bærekraftige. Det er nettopp dette fremtidens ledelse handler om: Bærekraftige strategier og bærekraftige forretningsmodeller. Ledere som vil lykkes må finne måter å gjøre bærekraft til muligheter og konkurransefortrinn for virksomheten.

Energiforbruket vil bli annerledes, ja visst. Men det vil fortsatt regne, og i vannkraft er det bærekraft. Og hvis vi ikke borrer eller søler olje i Lofoten, vil vi fortsatt ha fisk. I endringer ligger det nye muligheter. Det gjelder å se dem og våge å gripe dem!

Stadig flere ledere vil få bærekraft øverst på agendaen – og i tittelen. Aker BioMarine har for eksempel sin direktør for bærekraft, Cilia Holmes Indahl. DNV GL Group har sin Chief Sustainability Officer,Bjørn Kjærand Haugland.Utvikling kom som kjent aldri av å gjøre ting på den måten det alltid var gjort, og det kan være både klokt og nødvendig å ha en primus inter pares som kan lede an!

Den som intet våger, intet vinner. Alle vil til fremtiden, men å komme dit krever omstillingsvilje, tilpasningsdyktighet og – ikke minst – mot til å utfordre det tradisjonelle og etablerte i jakten på bærekraftige produkter og forretningsmodeller som kan gi virksomheten et «langt og lykkelig liv». 

Fasiten på suksess i fremtidens næringsliv er det selvfølgelig ingen som har, men hva er alternativene til omstilling og tilpasning? Ett er i hvert fall sikkert: Å være «pysete» og ikke gjøre noe som helst, er den største risikoen av dem alle.

Den som intet våger, intet vinner!

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse