Annonse
Nasjonal kompetansepolitisk strategi ble underskrevet av Erna Solberg, representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. Foto: Camilla Skjær Brugrand. 
Historisk kompetansestrategi

Bedre match mellom hva folk kan og hva arbeidslivet trenger

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som kan bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen de har behov for.

Fredag signerte statsministeren, kunnskapsministeren, representanter for arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet nasjonal kompetansepolitisk strategi for 2017-2021.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Underskrevet av statsminister Erna Solberg, representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet fredag 3. februar:

 • Regjeringen representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg representerer Sametinget de samiske interessene.
 • Partene i arbeidslivet er representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden. Frivillig sektor og studieforbund representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

Partene enige om å tre hovedmål:

 • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg.
 • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet.
 • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet.

Strategipartnerne foreslår blant annet: 

 • Styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og universiteter, høyskoler og fagskoler for å lage nye tilbud om videreutdanning for de som allerede er i jobb.
 • Gjøre det enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet.
 • Gi flest mulig voksne anledning til å ta videregående opplæring.
 • Etablere forsøk der "Kompetansepluss arbeid" kan kobles med fagopplæring.
 • Benytte opplærings- og kompetansetiltak mer aktivt i arbeidsmarkeds- og integreringspolitikken, og benytte arbeidslivet aktivt som læringsarena.
 • Videreutvikle den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken.
 • Styrke regionalt folkevalgt nivås kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle.
 • Etablere et kompetansebehovsutvalg som skal gi bedre kunnskap om hvilken kompetanse vi vil trenge framover.
 • Sørge for tilgang til karriereveiledning og et helhetlig system for karriereveiledning.
 • Utvikle karrieremulighetene i yrkesfaglige utdanninger og yrker.
Annonse

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Underskrevet av statsminister Erna Solberg, representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet fredag 3. februar:

 • Regjeringen representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg representerer Sametinget de samiske interessene.
 • Partene i arbeidslivet er representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden. Frivillig sektor og studieforbund representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

Partene enige om å tre hovedmål:

 • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg.
 • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet.
 • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet.

Strategipartnerne foreslår blant annet: 

 • Styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og universiteter, høyskoler og fagskoler for å lage nye tilbud om videreutdanning for de som allerede er i jobb.
 • Gjøre det enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet.
 • Gi flest mulig voksne anledning til å ta videregående opplæring.
 • Etablere forsøk der "Kompetansepluss arbeid" kan kobles med fagopplæring.
 • Benytte opplærings- og kompetansetiltak mer aktivt i arbeidsmarkeds- og integreringspolitikken, og benytte arbeidslivet aktivt som læringsarena.
 • Videreutvikle den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken.
 • Styrke regionalt folkevalgt nivås kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle.
 • Etablere et kompetansebehovsutvalg som skal gi bedre kunnskap om hvilken kompetanse vi vil trenge framover.
 • Sørge for tilgang til karriereveiledning og et helhetlig system for karriereveiledning.
 • Utvikle karrieremulighetene i yrkesfaglige utdanninger og yrker.
Annonse