Annonse

Flere kvalifiserte lærere i skolen

Bjørn Haugstad er statssekretær i Kunnskapsdepartementet (H).

SYNSPUNKT

Altfor mange norske elever går i dag ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Sammenhengen mellom lærerens faglige fordypning og hva elevene lærer er grundig dokumentert. Derfor har vi tatt flere grep for å styrke lærernes kompetanse. Vi har hatt en rekordstor satsing på videreutdanning for lærere, vi har gjort lærerutdanningen om til en femårig masterutdanning, og vi har innført 4-krav i matematikk. Dette vil bidra til å heve statusen til læreryrket og sikre at lærerne får mer faglig fordypning og praksis.

Vi er derfor ikke fornøyde med at andelen ikke-kvalifisert undervisningspersonell synes å øke i skolen. Men vi er uenige med Magne Lerø som mener løsningen er å fjerne 4-kravet i matematikk.

Kravet gjelder det enkleste matematikk-kurset, og er i realiteten ganske moderat. Vi er også uenige når det i den samme lederen heter at det er "ingen krise om det er en del lærere i skolen som ikke er kvalifisert." Tvert imot mener vi, i likhet med lærerorganisasjonene, at det er viktig at elevene undervises av kvalifiserte lærere. Det er mulig flere ville søkt lærerutdanningen hvis vi senket eller fjernet alle inntakskrav, men det er ikke veien å gå hvis vi skal få de beste elevene til å bli lærere. Det har også tidligere blitt innført karakterkrav for opptak på lærerutdanningen. Det vi så da, var at søkertallene falt midlertidig, for så å ta seg opp igjen. Det er all grunn til å tro at det samme vil skje nå. Faktisk har søkertallene sunket mindre etter innføringen av 4-kravet enn man kunne forvente. Det tyder på at studiet nå tiltrekker seg flere av de beste studentene.

For å få flere kvalifiserte lærere i skolen har vi mer troen på andre tiltak: Sammen med samarbeidspartiene har vi innført en ordning som betyr at studenter som starter på lærerutdanningen denne høsten kan få opptil halve studielånet slettet når de begynner som lærere. Vi har også innført bedre stipendordninger for å gi dem som ikke er utdannet lærer, men jobber i skolen, mulighet til å ta lærerutdanning. Vi mener det også er viktig at kommunene har gode forutsigbare planer for å dekke vikarbehovet ved videreutdanning.

Regjeringen mener alvor med å skape fremtidens kunnskapssamfunn. Da må vi utdanne de lærerne Norge trenger i fremtiden, slik at vi får en skole der elevene lærer mer. 

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse