Annonse
Et tak dekket av solceller. Foto: AP Photo/Mark Lennihan.

Smarte byer – en stor norsk eksportmulighet

Gaute Hagerup er leder for Innovasjon Norges smarte bysatsing. 

SYNSPUNKT: I midten av november gikk verdens største smart city messe av stabelen i Barcelona. Over 18.000 utstillere fra mer enn 100 land og 70 byer var tilstede for å synligjøre sine løsninger på noen fremtidens by utfordringer.

Interessen for en smart og bærekraftig byutvikling er stor verden over. Smarte byer kan bli en stor eksportvare i fremtiden.

I Norge som i resten av verden vokser byene, og i dag står byene for rundt 80 prosent av det globale energiforbruket og CO2-utslippene. Dette ønsker man å gjøre noe med og i byer over hele verden har byadministrasjoner og ordførere forpliktet seg til å nå klimamålene i Parisavtalen, hvor FNs bærekraftsmål setter retning.

Dette skaper muligheter for en bærekraftig verdiskaping som Norge kan og bør kapitalisere på. Norge og de nordiske landene har et godt utgangspunkt og har stor troverdighet på området bærekraftig samfunnsutvikling, samtidig som vi representerer teknologisk avanserte og etterspurte løsninger innenfor mange felt. Dette gjør oss til attraktive partnere i flere av de store smartby-prosjektene verden over. Dette må vi spille videre på.

Et attraktivt marked

Det globale smartby-markedet representerer et markedspotensial på 13.000 milliarder kroner de neste tre årene, ifølge en rapport fra Technavio. Innen 2025 forventer man at 26 globale byer vil være smarte byer. Innovasjon Norge har utpekt smarte byer som ett av seks mulighetsområder for økonomisk og bærekraftig vekst i Norge.

I det som omtales som smarte byer og samfunn, er teknologi førende for å utvikle samfunn som er bedre steder å leve, bo og arbeide i. I et smart samfunn bruker man teknologi til å finne nye måter å utnytte plassen i byen, forbedre infrastrukturen, kutte klimaavtrykket og forenkle offentlig administrasjon, samtidig som man involverer innbyggere i viktige saker.

Gjennom ­prosjektet NoDig har Oslo Kommune bedt om å få en løsning der man kan legge rør i gatene uten å grave

I utviklingen av smarte og bærekraftige byer og samfunn, står samarbeid mellom forskning og private og offentlige aktører sentralt. Detter er noe vi i Norge har vi en lang og god historie på når det gjelder å bygge opp store industrier. Utviklingen av oljenæringa, fiskeri og oppdrett, vannkraft og metallurgi er alle gode eksempler på hvordan det offentlige og det private sammen har bygget opp store og verdiskapende næringer i Norge.

Ved å anvende vår kunnskap om dette, og bruke teknologi og kompetanse fra disse områdene over i et nytt felt, smarte byer og samfunn, har vi mulighet til å skape ny eksportvekst i tiårene fremover.

Offentlig/privat innovasjon

Et viktig ledd i å lykkes med koblingen mellom smarte samfunn og eksport, er å skape gode samhandlingsarenaer mellom byer, offentlige instanser og norsk næringsliv. I dag har vi et tilpasset innkjøpsregelverk som tillater innovasjonsprosesser mellom det offentlige og private. Byer og kommuner må bli bedre til å definere sine behov, uten å spørre etter bestemte løsninger, slik at flere spennende innovasjoner vokser frem som svar på fremtidens utfordringer.

Det finnes flere gode eksempler på hvordan slike offentlig/private innovasjonsprosesser har ført til spennende i byutviklingsprosjekter i Norge. Gjennom prosjektet NoDig har Oslo Kommune bedt om å få en løsning der man kan legge rør i gatene uten å grave. Basert på kjent teknologi fra Nordsjøen, er det i dag utviklet en slik løsning. Hvilken by i verden vil ikke være interessert i mindre graving?

Det samme gjelder utslippsfrie byggeplasser. Her har Omsorgsbygg i Oslo gått foran og satt som krav i sine offentlige innkjøp at entreprenørene må vise til en fossilfri maskinpark for å få oppdraget. Dette har resultert i en akselerasjon av utvikling av ny teknologi til utslippsfrie maskiner.

Norske byer har potensial til å spille en stor og viktig rolle i å skape og videreutvikle dette markedet. Noe som vil resultere i nye, smarte måter å levere velferdstjenester til innbyggerne på, samtidig som det kan skape et attraktivt innovasjonsmiljø og næringsliv i regionen.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse