Annonse
Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB-scanpix.

Tre grep for økt innovasjonstakt i norske virksomheter

SYNSPUNKT: Digitaliseringens inntog har ført til utvisking av bransjeskiller og tøffere konkurranse. Utviklingen går med historisk toppfart, kundenes oppmerksomhetsvindu blir stadig kortere og utvalget av tjenester øker. For å overleve som virksomhet i den nye hverdagen er det helt nødvendig å øke innovasjonstakten og utviklingen av mer kundeorienterte tjenester. Her bør norske selskaper lære av IT-bransjens smidige tilnærming.

Den smidige tilnærmingen forutsetter en iterativ måte å jobbe på. Om en ny tjeneste skal utvikles må den planlegges med små repeterbare leveranser. Kvaliteten sikres gjennom kontinuerlig brukertesting og tilbakemeldinger som gir grunnlag for læring og endring. Hvis en ny tjeneste ikke tåler tilbakemeldinger fra brukerne må den endres raskt eller legges ned.

Det er nettopp denne tidlige muligheten for tilpassing som vil gi rom for suksess i møte med nye utfordringer. Det koster for mye å ikke ta de riktige beslutningene tidlig. Denne tilnærmingen til tjeneste- og produktutvikling binder mindre kapital og gir tidligere mulighet for gevinster enn tradisjonelle arbeidsmetoder.

For å lykkes med denne smidige tilnærmingen må det tas tre konkrete grep:

  1. Ha kunden og kundens behov som driver for nyutvikling av tjenester.
  2. Lytt og lær av tilbakemeldingene kunden gir, og etabler læringssløyfer helt opp til toppledernivå slik selskapet raskt kan endre kurs. Dette betyr at visjonen og strategien må endres i tråd med tjenesteutviklingen og tilbakemeldingene selskapet får fra markedet.
  3. Ledelsen og forretningssiden må sørge for en klar prioritering og koordinering av både pågående prosjekter og på tvers internt i virksomheten for å unngå tjenester og løsninger som ikke er optimale.

Hele selskapet må gjennomsyres av denne arbeidsmetodikken for å kunne dra i samme retning. Det krever at det må etableres et samarbeid som tar hensyn til alle parters rolle i å lage det beste produktet, eller den beste tjenesten, for brukeren. Gjennom kommunikasjon, koordinering, prioritering og distribusjon av beslutningsmyndighet og mandater til ledd nærmere kunden, kombinert med effektive tilbakemeldingsrutiner dersom mandater overskrides, sikres effektiv styring, mindre kapitalbinding og reduksjon av usikkerhet.

Det er for kostbart å feile med store og tidkrevende prosjekter med uklare behov og lang tid til markedet. For å kunne omfavne innovasjon og samtidig håndtere usikkerheten dette medfører, må mer dynamiske arbeids- og utviklingsmetoder, slik som smidig metodikk, inn i styrerommet, i ledergruppen og i forretningen.

Omfavn en kultur hvor det er akseptabelt å feile. Ufarliggjør det å feile ved å feire de initiativer som feiler tidlig. Det er gjennom å feile tidlig at man legger grunnlaget for å finne den beste løsningen.

I digitaliseringens tid er det «survival of the fittest» som gjelder.

Dette innlegget er skrevet av seniorkonsulent Benedicte Fjellanger og Consulting Director Bjørn Meek i Sopra Steria.

Benedicte Fjellanger

Benedicte Fjellanger er seniorkonsulent i Sopra Steria. 

Bjørn Meek

Bjørn Meek er Consulting Director i Sopra Steria. 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Benedicte Fjellanger

Benedicte Fjellanger er seniorkonsulent i Sopra Steria. 

Bjørn Meek

Bjørn Meek er Consulting Director i Sopra Steria. 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse