Annonse
LEDER

Uten Venstre kanskje

Vidar Helgesen kom for vel en uke siden endelig inn på sporet som vil føre til at ulvekrisen finner en løsning Høyre sannsynligvis kan leve med. Regjeringen vil endre Naturmangfoldsloven ved å ta inn en bestemmelse fra Bern-konvensjonen om at det kan tas hensyn til både økonomi og rekreasjon når en skal avgjøre hvor stor bestanden av en truet dyreart skal være. Poenget med å endre loven er at det skal bli lettere å begrunne at flere ulver skytes slik at en kommer nærmere det bestandsmålet Stortinget har fastsatt.

I samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp står det at Naturmangfoldsloven skal ligge fast. Venstre har tidligere sagt at de ikke vil endre loven. I forrige uke ga de signaler om at de kunne være med på å endre loven dersom det betydde at det kunne bli flere rovdyr her i landet. Det var det de sa. Med flere rovdyr så de poenget med en lov som ga større fleksibilitet med hensyn til hvor mange dyr som kunne avlives i aktuelle områder. Nå er nestlederen i Venstre, Ola Elevstuen, i ferd med å lande i realitetens verden. Han sier til Nationen i dag at Venstre ikke har tatt stilling til om de vil stemme for endringene i loven. De vil avvente til de har sett innspillene fra høringsrunden som avsluttes i dag.

– Men vi vil ikke åpne døra for en reduksjon på 32 dyr, sier Elvestuen.

Konsekvensene

Poenget med lovendring er for alle andre partier enn Venstre å få skutt flere ulver. Blir loven endret, er det det som kommer til å skje. Hvis Vestre er med på å endre loven, må de ta ansvar for konsekvensene.

Det er ikke avgjørende hva Venstre mener i denne saken. Marit Arnstad sier til Nationen i dag at Senterpartiet vil støtte regjeringens forslag. Dermed vil den få flertall selv om Vestre stemmer imot.

Venstre må velge. Og de kan velge å svelge en kamel; å godta at regjeringen setter strek over et punkt i samarbeidsavtalen. Endringen i Naturmangfoldsloven vil bli vedtatt og Vidar Helgesen vi gi tillatelse til at flere ulver kan skytes. Her skal det jobbes i ekspressfart. Jegerne må sove med jaktklærne på om noen uker, klare til å rykke ut når beskjeden om fellingstillatelse kommer. Siste frist for å felle en ulv er 31. mars.

Denne gangen kan ikke Helgesen sende saken til lovavdelingen i Justisdepartementet eller risikere at andre fagfolk sier at det ikke kan skytes flere ulver selv om vi har fått et lovendringen. Nå må Helgesen vise at det er han som bestemmer.

Problemet er at det ikke er Helgesen som bestemmer hva som er rett tolkning av en lov. Det er domstolene. WWF – Verdens naturfond – har gitt beskjed om at de vil anmelde staten dersom det blir gitt tillatelse å skyte et stort antall ulv. De har gode argumenter for å kreve at domstolen gir beskjed om at jakten ikke skal gjennomføres før saken er behandlet i retten. Det skjer ikke innen 31. desember. Dermed må vi leve med at vi har et titalls ulver mer her i landet enn det Stortinget har vedtatt.

Hvis Venstre vil bryte samarbeidsavtalen bør de gjøre det på et bredt grunnlag. Ulv blir for smalt 

Høyre kan sannsynligvis oppnå ro i rekkene ved at de viser Helgesen viser vilje til å redusere ulvebestanden. Jegerne må leve med at «den store ulvejakten» blir utsatt til neste år.

Venstre kan også velge å bryte samarbeidsavtalen med regjeringen fordi den endrer Naturmangfoldsloven. Det vil skape en del oppstuss. Men dramatisk er det ikke. Det er ikke mer enn fire måneder til Stortinget oppløses.

Hindre Frp

Klassekampen skriver i dag at Venstre og KrF må sette foten ned for at å hindre at Frp får for stor innflytelse i norsk politikk. De trekker fram saker som Nasjonal transportplan, Perspektivmeldingen, Landbruksmeldingen og en ny klimalov som skal behandles før sommeren. Perspektivmeldingen skal ikke vedtas. Nasjonal Transportplan og klimalov kan det bli bred enighet om. Vi kan regne med at Venstre og KrF uansett vil sette ned foten mot så store endringer innen landbrukspolitikken som regjeringen ønsker. Vi må også regne med at det blir en del støy rundt revidert budsjett.

Hvis Venstre vil bryte samarbeidsavtalen bør de gjøre det på et bredt grunnlag. Ulv blir for smalt.  Grunnlaget for et brudd med regjeringen har de lagt alt, i og med at de har bestemt seg for ikke å fortsette som et støtteparti for en regjering bestående at Høyre og Frp etter valget til høsten. Venstre sliter på meningsmålingene og med å plassere seg i det politiske landskapet. Det er mulig de vil få bedre armslag for å markere egen politikk om de benytter anledningen til å kvitte seg med samarbeidsavtalen.

Annonse
Annonse