Annonse

Vi må innse at det nye arbeidslivet utfordrer det etablerte

SYNSPUNKT Jeg mener rett kompetanse til rett tid er langt viktigere enn livslang karriere på samme sted.  

Suksesshistorien om det norske arbeidslivet henger i en tynn tråd dersom virksomheter i Norge taper konkurransen fordi de ikke har tilgang til rett kompetanse. SSB har anslått at 1 av 3 jobber kan forsvinne på grunn av automatisering og digitalisering, og både kunnskaps- og arbeidsintensive bransjer vil preges av utviklingen.

Men det vil også skapes nye typer jobber som krever ny kompetanse og tilpasningsevne. Derfor er det viktig at folk og kunnskap flytter på seg. Flere ansatte må ut av komfortsonen og søke nye stillinger og jobber, enten fordi kompetansen deres kan brukes bedre andre steder eller fordi deres tidligere arbeidsoppgaver er borte. Kort sagt, vi trenger mer mobilitet.

Midlertidig jobb kan være greit

Fast ansettelse er og vil være hovedregelen i det norske arbeidslivet, både fordi det skaper trygghet for den ansatte og sikrer virksomheten stabil kompetanse over tid. Jeg mener imidlertid at det også må være rom for å velge andre tilknytningsformer som oppdragsavtaler eller midlertidige kontrakter.

Et mobilt arbeidsliv gir et konkurransedyktig næringsliv

Noen ganger vil ønsket om å velge noe annet enn fast ansettelse komme fra virksomheten, og andre ganger vil det komme fra den som skal utføre arbeidet. 42 prosent av de midlertidige ansatte svarte at de ikke ønsker seg fast jobb i en undersøkelse utført av FAFO i 2016.

Likevel var det høy temperatur da regjeringen moderniserte arbeidsmiljøloven i 2015 og utvidet muligheten til å ansette midlertidig. Regjeringen fortjener skryt for at de sto i stormen. I neste regjeringsperiode må moderniseringen fortsette. Det må være enkelt for virksomheter å satse på nye mennesker, i nye markeder og på nye produkter, selv om de er usikre på hvordan arbeidssituasjonen vil være fremover.

Nye forretningsmodeller gir nye muligheter

Digitale løsninger gir muligheter for å organisere arbeidet annerledes enn før. Gjennom formidlingsplattformer på nett og apper kan selvstendig næringsdrivende og frilansere tilby sine tjenester til både privatpersoner og bedriftsmarkedet. Slike forretningsmodeller gjør det enklere for bedrifter å finne bidragsytere utenfor sine egne fire vegger. Dette er positivt. Så kan det være at vi bør justere regelverket noe, men la oss for all del ikke regulere de gode ideene i hjel.  

Arbeidstakere på flyttefot

Professor i samfunnsøkonomi ved NHH, Kjell G. Salvanes, har nylig publisert en forskningsartikkel som viser at mange norske arbeidstakere er positive til å flytte på grunn av arbeidssituasjon. Dette er gode nyheter, for det er lett å få inntrykk av det motsatte.

Det er store regionale forskjeller i arbeidsledigheten. Vi trenger en kompetanse- og kapitalflyt til de delene av landet som har levd i skyggen av oljesektoren. Derfor er det positivt at eksempelvis NAV har begynt å stille strengere krav om jobbsøking i andre fylker for å utbetale dagpenger.

Lang permittering kan bremse omstilling

Permitterte arbeidstakere blir ofte sittende på gjerdet i stedet for å søke nye muligheter. Det er uheldig i en tid med behov for omstilling hvor kompetansen er etterspurt andre steder. Våren 2016 så flere av Virkes kunnskap- og teknologivirksomheter muligheter for å øke antallet ansatte fordi de opplevde økt tilgang på riktig kompetanse som følge av nedbemanning i oljebransjen.

Virke var derfor kritiske da regjeringen valgte å utvide permitteringsperioden i fjor, slik at arbeidstakere kan være permittert et helt år. Resultatet er som fryktet: En rapport fra NAV slår fast at flere er arbeidsledige lenger når permitteringsperioden blir utvidet. Mange går ut hele permitteringsperioden før de søker nye jobber, om det skal vise seg at de blir sagt opp. Slik stenger ordningen også for at andre virksomheter kan rekruttere attraktiv kompetanse. Regelverket bør strammes inn, slik at permitterte arbeidstakerne kommer raskere i gang med jobbjakten.

Omstilling er krevende og for noen kan virkemidlene jeg har pekt på her fremstå som tøff medisin. Men vi må innse at det nye arbeidslivet utfordrer det etablerte. Jeg opplever at flere burde la seg inspirere av holdningen til mange unge. Breddeerfaring fra flere ulike jobber er i mine øyne ikke et tegn på ustabil arbeidskraft. Det er et tegn på at de er ambisiøse, ærgjerrige på kunnskap og på utvikling. Arbeidsgivere og arbeidstakere må utvikle seg hver eneste måned for å være i forkant når etterspørsel og arbeidsoppgaver endres. En fast stilling er ikke garantert å vare hvis ikke arbeidstakeren som fyller den kan takle endring og utvikling av både virksomheten og arbeidsoppgavene. Et mobilt arbeidsliv gir et konkurransedyktig næringsliv.

Vibeke H. Madsen

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, og fast bidragsyter i Synspunkt-spalten. Les alle hennes innlegg her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Vibeke H. Madsen

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, og fast bidragsyter i Synspunkt-spalten. Les alle hennes innlegg her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse