Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Bacho12345 | Dreamstime.com.
Synspunkt

Fem råd til ferske endringsledere

Saga Davidsdòttir er testleder i Sopra Steria der hun jobber med endringsledelse.

SYNSPUNKT: For noen år tilbake ble jeg leid inn av en kunde som ønsket seg ny test-policy, ny teststrategi og nytt testverktøy. Jeg var spent på oppdraget fordi kunden hadde ambisjoner om å løfte organisasjonen til et nytt nivå innen kvalitetssikring.

Lederne for organisasjonen var klare for endringer, men de ansatte var ikke forberedt og det ble et utfordrende prosjekt. Derfor vil jeg dele noen gode råd jeg gjerne skulle kjent til før jeg startet.

Endringseffekten

Mennesker påvirkes psykologisk av endring.  Boken, En plass i stolen av Thomas Sewerin, forklarer at mennesket har en ytre og en indre virkelighet. Den ytre virkeligheten er objektiv og blir tilgjengelig gjennom sansene våre. Den indre virkeligheten er et bilde av virkeligheten som hvert menneske former i seg selv. Ut i fra all informasjon vi får, lager vi et mentalt kart som analyserer hvordan den ytre virkeligheten ser ut. Vi vil derfor aldri møte verden slik den egentlig er, men ut ifra vår oppfatning av den.

Læring i prosess

Hvordan vi lærer kan deles inn i to ulike prosesser. Kunnskap som bekrefter eller gir ytterligere informasjon om noe vi allerede vet gir følelse av trygghet og forutsigbarhet. Den andre formen for læring er gjennom tilpasning. Dette skjer når vi utfordres med noe ukjent der vi ikke kan trekke frem erfaring eller historisk gjenkjennelse. Blir vi utsatt for en ny og ukjent situasjon vil det indre kartet tilpasses og i fremtiden inkludere situasjonen.

Endringsvegring

En person som tidligere har opplevd utfordringer knyttet til endring, vil hente opp den erfaringen fra sitt mentale kart. Dette vil føre til at man reagerer negativt på det nye testverktøyet. Har man derimot aldri prøvd et testverktøy tidligere trenger man tid for å tilpasse det indre kartet fordi man ikke har erfaring knyttet til hva det er. Tilpasning av det indre kartet tar tid, men kartet tilpasses etter hvert som kjennskapen til verktøyet øker.

Her er mine råd til deg

Kommunikasjon: Kommuniser tydelig hvilke endringer som skal gjennomføres til de som blir berørt av beslutningen. God informasjon kan hindre negative erfaringer hos ansatte.

Tid: Når endring skjer er det viktig at det ikke kommer brått på. Gjennom kommunikasjon og forberedelser vil det indre kartet få tid til å akseptere endring. Dermed vil implementering av nye testrutiner bli enklere å forholde seg til.

Inkludering: Dersom ansatte opplever at de involveres i endringsprosessen vil de akseptere endringene lettere. Det å oppleve at de inkluderes og har mulighet til å påvirke situasjonen de er i selv, gjør det enklere å gjennomføre endringen.

En ting av gangen: Det var ambisiøst å implementere tre ting samtidig. De ansatte vil enklere forholde seg til en endringsprosess dersom det foretas en endring av gangen.

Empati: Det er viktig å vise empati og ha forståelse for at ansatte synes endring er vanskelig. Hvis de møter forståelse fra leder føler de seg mindre alene.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse