Annonse

Nyansert om holdninger til innvandring

Vi er glade for at Integreringbarometeret blir lest og skaper debatt – blant annet i Noralv Veggelands kommentar i Dagens Perspektiv.

Veggelands hovedinnvending mot barometeret er at han mener vi ikke tar hensyn til at innvandrere er en sammensatt gruppe, som inkluderer blant annet både flyktninger og arbeidsinnvandrere. Vi kan glede Veggeland med at barometeret ikke bare inneholder generelle spørsmål om hvorvidt befolkningen mener innvandringen som helhet er bra eller dårlig for Norge, om den skaper utrygghet, om den bidrar til norsk økonomi, og så videre – spørsmål som vi mener er helt vesentlige i en slik kartlegging. I tillegg til disse spør vi også mer konkret om befolkningens holdninger til flyktninger (s. 30), og til arbeidsinnvandrere, asylsøkere og familiemedlemmer av allerede bosatte innvandrere (s. 25).

Veggeland lurer også på om de ulike partienes velgere tenker ulikt om forskjellige typer innvandrere. Svaret er ja. I barometeret viser vi blant annet at mens 35% av SV-velgerne synes Norge bør ta imot flere arbeidsinnvandrere, mener 75 % av samme gruppe at Norge bør ta imot flere asylsøkere. 75% av Frp-velgerne synes for øvrig at Norge bør slippe inn færre arbeidsinnvandrere.

Det er også uklart hvorfor mange i befolkningen mener integreringen går dårlig, mener Veggeland. Heldigvis har vi også her dykket dypere ned i spørsmålet i barometeret. I kapittel 3 viser vi hva folk mener skal til for å være godt integrert, i tillegg til hva folk mener at problemene med integrering skyldes.

For de særlig interesserte leserne som vil vite mer om metodikken bak barometeret og spørsmålene som er stilt, anbefaler vi barometerets vedlegg med spørreskjema og utvalg, som ligger åpent ute på nettsidene til Institutt for samfunnsforskning.

Jan-Paul Brekke og Ferdinand Andreas Mohn er forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse