Annonse
Foto: Meiying Ng

Offentlige ledere utfordres særlig på tre områder for tiden

Offentlige arbeidsplasser er ikke hva de en gang var. Akkurat nå foregår det endring på tre viktige områder som kan få betydelige konsekvenser og sette offentlige ledere på prøve.

Mens man tidligere kunne være sikker på at en offentlig jobb ville gi en god pensjon, kanskje et eget kontor og klare kommandolinjer, har ting endret seg i det siste.

  • Linje-hierarkiet forlates til fordel for en flatere organisering

  • Kontoret byttes ut til fordel for landskapet

  • Pensjonsordningen omdannes for å ligne på den i privat sektor

I sum blir offentlige arbeidsplasser likere arbeidsplassene i det private næringsliv. 

Omorganisering

Norske byråkrater er i ferd med å fri seg fra gamle og fastlåste strukturer. Stadig flere i forvaltningen ser nå på løsninger for mer fleksibel bemanning og arbeid på tvers av siloene.

Først ut var de i Oljedirektoratet som gjorde radikale grep for 20 år siden.

Og slik ser det ut nå.

– Vi ønsket en organisasjon som var effektiv. Og fleksibiliteten kunne vært bedre. Organisasjonen hadde stivnet litt, sier tidligere oljedirektør Gunnar Berge.

Som i OD er Folkehelseinstituttet helsetjeneste-område i ferd med å legge nesten alle oppgaver i små lag og personalansvaret følger ikke nødvendigvis øvrige ledelseslinjer. Som alltid er målet større fleksibilitet og mer arbeid på tvers.

MER OM STYRING OG POLITIKK

Kontorets tid forbi?

De siste årene er det bestemt at flere offentlig ansatte skal forlate kontoret sitt til fordel for et kontorlandskap eller en aktivitetsbasert arbeidsplass.

For lederne er regnestykket ofte enkelt. Landskap gir lavere kostnader per ansatt.

Mest støy har det vært rundt det nye regjeringskvartalet hvor ikke alle statsansatte er like fornøyde med å måtte dele plassen med de rundt seg.

Da er det viktig å huske at en arbeidsplass er best dersom den er riktig tilpasset arbeidsoppgavene.

Vi må slutte å si enten cellekontor eller åpent kontorlandskap

Alt om kontoret

 

Jobben er en tredjedel av livet ditt, og jobben din foregår på kontoret. Da er det viktig at fakta kommer på bordet om hvilke løsninger som fungerer, hva som forstyrrer, hva som fenger og hva som feiler. Vi har gått inn for å komme til bunns i kontordebatten og funnet mange gode løsninger og god forskning på feltet.

Hos Dagens Perspektiv får du alt du trenger å vite om kontoret:

Offentlig pensjon mindre trekkplaster

På toppen av dette står offentlig sektor foran en endring i pensjonssystemet som har til hensikt å harmonisere ordningen i offentlig og privat sektor.

I forslaget som regjeringen har presentert for partene i arbeidslivet, og som skal vedtas innen 1.juli i år, heter det at det skal lønne seg å jobbe lenger og at det skal bli lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor. 

Tidligere var en god pensjonsordning, med en garantert pensjon tilsvarende 67 prosent av sluttlønnen, en av de beste økonomiske godene for ansatte i det offentlige. Tilbudet fra staten som er til vurdering, er fortsatt godt og det tar høyde for at mange unge ville fått lavere pensjon som følge av levealdersjustering, men tiden hvor den offentlige pensjonen var mye bedre enn den man kunne tjene opp i næringslivet er trolig over. 

Alt i alt innebærer disse endringene at forskjellene mellom å jobbe i det private og i det offentlige blir mindre. Det setter spesielle og nye krav til ledere i det offentlige.

På Dagens Perspektiv får du kvalitetssikret og faglig oppdaterte nyheter og kunnskap om ledelse, styring og arbeidsliv. Prøv oss for bare 1 krone.

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse