Annonse
Gassfeltet Aasta Hansteen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.
Kommentar

Vi trenger et Produktivitetstilsyn

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri, og skriver fast for Dagens Perspektiv. Les alle hans innlegg her.

SYNSPUNKT: Produktivitetskommisjonen la frem sin andre rapport i februar 2016. Det de sa den gang, gjelder fortsatt og det er urovekkende: produktivitetsveksten har falt de siste årene og trendveksten er urovekkende lav.

Vi står ved et veiskille. Oljenæringen betyr mye for Norge fremdeles, men denne næringen vil ikke i årene fremover være den samme motoren for vekst som vi har vendt oss til i løpet av 50 år med olje og gass.

Gjøre ting smartere

Da må vi organisere oss bedre, gjøre ting smartere, bli mer effektive. Drahjelp får vi i denne sammenheng av at vi har en god og kompetent arbeidsstyrke og at i alle fall deler av økonomien (eksportindustrien) er verdensmestre i omstilling, innovasjon og effektivitet.

Vi har tre forvaltningsnivåer, stat, kommune og fylkeskommune. I tillegg har vi fylkesmennene, som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner innenfor saksområder som miljø og klima, helse, omsorg og sosialtjenester, plan og bygg og kommunal styring, for å nevne noe.

Offentlig sektor svulmer

Hver tredje sysselsatte i Norge jobber nå i offentlig sektor. Statsbudsjettene har økt hvert eneste år, også med de borgerlige ved roret. Det sier seg selv at det offentlige i fremtiden må få mer ut av sine ressurser, om vi skal unngå kollaps i verdiskapingen ellers i økonomien.

Et oppsiktsvekkende sløseri med skattepengene

Og det er her Produktivitetstilsynet kommer inn i bildet. Tilsynet kan nok ha en jobb å gjøre også vis a vis privat sektor. Men i privat sektor er det slik at enten tjener du penger, eller så opphører virksomheten å eksistere.

Ingen synergieffekt

I stat og kommune er det ikke slik. Aller minst er det slik i fylkeskommunene. Når Hordaland og Sogn og Fjordane nå slår seg sammen, har alle ansatte et stillingsvern på fem – 5 – år! Synergieffekter skal med andre ord overhodet ikke tas ut. Et oppsiktsvekkende sløseri med skattepengene.

I Riksrevisjonen i Norge ble det i 2016 utført 423 årsverk. I Finland klarer de seg – etter det jeg er blitt fortalt -  med halvparten så mange. Finland er et mer folkerikt land enn Norge. Har vi organisert vår riksrevidering på optimalt vis? Neppe.

Sløseriprisvinner Stortinget

Skattebetalerforeningen og Nettavisen deler hvert år ut Sløseriprisen. Den kjente Civita-økonomen Mathilde Fasting er blant jurymedlemmene. Fjorårets seierherre var Stortinget. Oppussingsskandalen – der milliardene fortsatt ruller – kjenner vi ennå ikke sluttsummen til.

Det vi derimot vet, er at statsbudsjettet har vokst sterkt de siste 20 årene. I 1996 var statsbudsjettet på skarve 386 milliarder kroner. I 2016 var summen øket til 1246 milliarder. Er det slik å forstå at vi har fått tilsvarende mer velferd, mer forsvar, mer helse eller skole i løpet av disse årene? Kanskje, men vi vet ikke. For Produktivitetstilsynet er ikke på plass ennå.

Dersom vi er interessert i å vite at skattepengene forvaltes på en god, ryddig og nøktern måte, må dette tilsynet snart se dagens lys. Og så må vi alle – ikke minst journalistene – bli mye flinkere til å spørre: Hvordan blir offentlige midler brukt?

Dypest sett handler dette om ansvarliggjøring og tillit.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse