Annonse
Illustrasjonsfoto.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix.
Kommentar

Vil følge opp tverrfaglighet

Bjørn Tore Kjellemo og Christen Krogh er begge avdelingsdirektører i Forskningsrådet.

SYNSPUNKT: For å kunne følge opp utviklingen fra tidligere evalueringer har fagdisipliner vært hovedfokus i evalueringen av samfunnsvitenskap. Men verdien av tverrfaglighet er også trukket fram og vil være en del av den videre oppfølgingen.

Evalueringen av norsk samfunnsvitenskap (SAMEVAL) ble lansert 19. juni, og Forskningsrådet inviterte representanter både fra UH-sektoren og instituttsektoren til å gi kommentarer.

Direktør ved Institutt for samfunnsforskning, Tanja Storsul, hadde en viktig påpekning under lanseringen og i senere innlegg om at ikke alle sider ved norsk samfunnsvitenskap er evaluert.

Det har hun helt rett i. Når en så omfattende evaluering skal gjennomføres må det foretas noen valg. Blant annet for å kunne si noe om utviklingen fra tidligere evalueringer er fagdisipliner hovedfokus for evalueringen.

Forskningsrådets inntrykk er imidlertid at mange av instituttene har satt pris på å bli evaluert ut fra hvor godt de presterer innenfor fagdisipliner. Mange kommer svært godt ut av evalueringen, selv om de i stor grad jobber policy-orientert og tverrfaglig. Dette er også miljøer som gjør det godt i åpne arenaer som for eksempel FRIPRO hvor vitenskapelig kvalitet er det viktigste kriteriet.

Panelene i SAMEVAL har bestått av internasjonale eksperter som miljøene i stor grad selv har anbefalt. I panelene var det representanter fra forskningsinstitutter som for eksempel det danske Nationale Forskningscenter for Velfærd. Flere av panelenes forskere hadde også sterk tverrfaglig bakgrunn, for eksempel leder av hovedpanelet, Katarina Eckerberg.

Tverrfaglig forskning kommer med viktige bidrag til internasjonal debatt og har potensiale til å bli virkelig verdensledende

Ifølge Tanja Storsul er det ikke overraskende at disiplinære paneler ender med konklusjoner om at disiplinene må styrkes, og at det som måtte utfordre disiplinene er problematisk. Dette er ikke Forskningsrådets erfaring. I den store humanioraevalueringen som ble lansert i fjor anbefales både videre arbeid med såkalt "societal impact" og transdisiplinært samarbeid.

De internasjonale fagekspertene i SAMEVAL hadde også i sitt mandat å vurdere tverrfaglighet. De har mange interessante refleksjoner om det store omfanget av tverrfaglighet innenfor norsk samfunnsvitenskap. En konklusjon er at tverrfaglig forskning kommer med viktige bidrag til internasjonal debatt og har potensiale til å bli virkelig verdensledende. Samtidig påpeker panelet at det er en risiko for at tverrfaglig forskning også kan bli for grunn.

Mange av spørsmålene som Storsul reiser, vil være interessante å følge opp i ettertid. Ett eksempel er balansen mellom disiplinære og tverrfaglige prosjekter og de faglige forutsetningene for tverrfaglig forskning av høy kvalitet. Forskningsrådet starter nå arbeidet med oppfølgningen av evalueringen og anbefalingene. I den prosessen vil vi også lytte til tilbakemeldingene fra de evaluerte institusjonene og miljøene. Vi vil ganske snart sende ut et brev til institusjonene som er evaluert der vi ber om tilbakemeldinger på selve evalueringen, på prosessen og på oppfølgningen. Dette vil danne grunnlag for et møte om oppfølgning av evalueringen som vi planlegger å arrangere i høst.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse