Annonse
Når 17 prosent av norske heltidsansatte sier at lederen direkte eller indirekte har skyld i deres stressbelastning, er dette et varsko til mange norske ledere, mener artikkelforfatteren. Foto: Alphaspirit | Dreamstime.com.
Synspunkt

4 av 10 har følt stress på jobben: Arbeidslivet fortjener et lederløft

SYNSPUNKT: WHO sier at stress vil være en av de største helseutfordringene i årene som kommer. I dag kan vi måle at 755.000 fulltidsansatte har opplevd stress i stor eller svært stor grad på arbeidsplassen det siste året.

På oppdrag fra Strategic Consulting Group gjennomførte Sentio Reseach nylig en analyse som gikk til heltidsansatte i norsk arbeidsliv. Analysen ønsket å kartlegge stress i norsk arbeidsliv.

Analysen viste oss at 41 prosent eller 755.000, heltidsansatte i norsk arbeidsliv sier de i stor eller svært stor grad har følt seg stresset på jobben de siste 12 måneder.

Videre sier 28 prosent eller 516.000, av landets heltidsansatte at stresset i stor eller svært stor grad påvirker dem på en negativ måte. 17 prosent, eller 313.000 heltidsansatte, sier i stor eller svært stor grad at lederen i den enheten de jobber direkte eller indirekte har skyld i stressbelastningen. Og så sier 20 prosent, eller 366.000 av de heltidsansatte, at stressbelastningen påvirker deres jobbproduktivitet i stor eller i svært stor grad.

At stress er en økende utfordring for nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv er et faktum. Ikke bare koster det samfunnet og arbeidslivet enorme beløp, men det har også store konsekvenser for dem som rammes og deres nærstående. I tillegg til dette ser vi også at produktiviteten i organisasjons- og næringsliv reduseres grunnet negativt stress. I Norge finnes det ikke noe overslag på hva stress koster samfunnet årlig. Men estimater fra vårt naboland Danmark viser at stress koster det danske samfunnet ca. 70 milliarder kroner årlig.

Nå er det naturligvis mange forhold som påvirker stressbelastningen i arbeidslivet, men vår analyse viser at en viktig enkeltårsak er knyttet til ledelse.

Det betyr at en av de viktigste brikkene for å redusere stress i arbeidslivet ligger hos leder og ledelsen.

Negativt stress er et tema som er tabubelagt og mange tør derfor ikke å være ærlige i disse undersøkelsene om hvordan de har det

I mitt lange yrkesliv har jeg hatt gleden av å sitte i konsernledelsen for ulike førende nasjonale og internasjonale virksomheter. Virksomheter jeg tror verken er bedre eller verre enn andre når det gjelder håndtering av stress. Som mangeårig konsulent har jeg også bistått en rekke virksomheter med strategi og ledelse.

Min erfaring er at veldig mange virksomheter og ledere mangler verktøy for å måle og takle usunt stress.

Mange virksomheter og ledere skjuler seg bak klimaundersøkelser når spørsmål knyttet til arbeidsmiljø og stress dukker opp. Problemet er at disse undersøkelsene bare i liten grad greier å fange opp forholdet mellom arbeidsliv og negativt stress. Det er flere årsaker til det. En av dem handler om at det er for lite kunnskap i arbeidslivet om forhold mellom arbeidsliv og negativt stress.

En annen årsak er at negativt stress er et tema som er tabubelagt og at mange derfor ikke tør å være ærlige i disse undersøkelsene om hvordan de har det. I tillegg er disse undersøkelsene ofte så transparente at ansatte ikke tør å gi helt ærlige tilbakemeldinger, i frykt av at leder eller andre skal forstå hvem som har sagt hva.

Så lenge organisasjons- og arbeidslivet ikke har nok innsikt eller noe apparat for å følge opp personer som opplever negativt stress, så vil det være vanskelig å avdekke dette og forebygge.

Stress, utbrenthet og sykefravær henger sammen

Konsekvensen er i mange tilfeller arbeidstakere som ikke ser noen annen vei ut enn å sykemelde seg. Det er i mange tilfelle den dårligste løsningen både for den det gjelder, arbeidsgiver og samfunnet.

Den senere tid har det vært skrevet og debattert mye rundt forholdet sykemeldinger og arbeidsliv. Mange mener at det er for lett å sykemelde seg. Vår erfaring er at debatten sporer av og det avdekkes for lite kunnskap om årsakssammenhenger. Vår analyse viser at negativt stress er et stort problem i norsk arbeidsliv. Den viser også at ledere sitter med en viktig nøkkel for å redusere negativt stress i norsk arbeidsliv.

Når 17 prosent av norske heltidsansatte sier at lederen direkte eller indirekte har skyld i deres stressbelastning, er dette et varsko til mange norske ledere.

Godt lederskap krever kontinuerlig lederpåfyll og det er viktigere enn noen gang at ledere tilrettelegger for en bærekraftig balanse mellom jobb, familie og fritid.

Stress, utbrenthet og sykefravær henger sammen. Det er derfor viktig for arbeidslivet og samfunnet forøvrig at det negative stresset i norsk arbeidsliv reduseres – og det betraktelig.

Arne Harket er administrerende direktør i Strategic Consulting Group.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse