Annonse
Bosted for julenissen – her fra Lappland i Finland, er også noe flere av de nordiske landene kan skryte på seg. Foto: Erix2005 | Dreamstime.com  
Synspunkt
Foreningen Norden 100 år

Den nordiske modellen

Nordens nyere historie er fortellingen om en langvarig velstandsreise bygget på bruk av våre menneskelige ressurser og naturgitte fortrinn.

Utviklingen er muliggjort gjennom en rekke kloke valg, der politikere, forvaltning, forskningen, organisasjoner og næringsliv har vært dyktige til å se og forstå mulighetene, og gripe dem. I sum har dette gjort Norden til en av verdens beste regioner å bo i.

Vi har mange i arbeid, en høyt utdannet befolkning og gode velferdsordninger. Folkehelsen er god, og vi har et trygt arbeidsliv preget av høy tillit og samarbeid.

Norden utgjør den 11. største økonomien i verden. Vi har noen av de høyest utdannede befolkningene i verden. Vi har lykkes med å tilpasse vår velferdsmodell til den globale økonomien. Og vi er en av de mest likestilte regionene i verden – med høyest andel kvinner i jobb, og høyest andel menn i foreldrepermisjon – noe som også gir positive utslag for økonomien vår.

I sum har dette gjort Norden til en av verdens beste regioner å bo i.

Norden er også blant verdens mest integrerte regioner. I mer enn 60 år har et åpent arbeidsmarked gjort det mulig for nordiske statsborgere å arbeide i hele Norden. Unge nordiske studenter kan fritt velge høyere utdanning fra universitetet og høyskoler i hele Norden. Vi satser også tungt på forskningssamarbeid både internt i Norden og internasjonalt, for eksempel når vi bekjemper klimaendringene.

Norden tar internasjonalt ansvar og er en utadvendt region. De nordiske landene har et omfattende samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner og sine naboland, enten de jobber mot menneskehandel eller med å beskytte miljøet i Østersjøen og Arktis.

Et særnordisk fenomen, er mange organisasjonene. Dette er et uttrykk for tett samarbeidet – og ønske om et fortsatt tett samarbeid. Nordisk ministerråd, ulike kultur- og samarbeidsfonder og Foreningen Norden.

Gjennom disse foreningene er det bygd viktige både formelle og uformelle nettverk mellom enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner – viktige relasjoner særlig i en region bestående av små land. Og disse relasjonene har igjen vært med å bygge tillit – og tillit har en økonomisk verdi, som er stigende.

Norden er en av de likeste regionene i verden – selv om forskjellene her også har økt. Og selv om vi har sett tendenser til mer polariserende landskap i Norden – er det mindre enn i mange andre regioner.

Og i en tid der polariseringen øker og samfunnene blir mindre stabile – må vi applaudere alle som bidrar til stabilitet og tillit. Derfor; gratulerer med 100-års dagen, Foreningen Norden.

Mats Wallenius er direktør Svensk-norska Samarbeidsfonden og Rune Mørk Wergeland er styreleder i Foreningen Norden.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse