Annonse
Foto: Ole Martin Stamland
Synspunkt

Dysfunksjonell AS

SYNSPUNKT: Du har kanskje hørt historien om den flittige mauren? Den flittige mauren hadde løven som sjef og løven ville effektivisere og systematisere. Han ansatte både biller, kakerlakker, fluer og en hel del andre administrativt ansatte, men endte opp med at konsulenten, Ugla, sparket den flittige mauren?

Min illustrasjon viser bedriften Dysfunksjonell AS. I Dysfunksjonell AS er det også flittige maur. De står på og gjør den oppgaven de er satt til å gjøre. Hvorfor de gjør oppgaven, eller hva som er det overordnete målet er noe uklart. De står nå i alle fall der og løfter, alle som en, slik de alltid har gjort.

I tillegg til flittige maur, er det også noen få stokkmaur i Dysfunksjonell AS. De er litt oppgitt over det de andre gjør og vil heller holde på med sitt. Det de ikke vet, er at deres iherdige innsats ikke bare er totalt unyttig for de andres innsats, men i verste fall kan det føre til en kollaps av hele Dysfunksjonell AS.

De fleste maurene bidrar til et godt miljø. De ler og prater med hverandre, men det finnes også noen pissmaur i Dysfunksjonell AS. Maur som ikke bidrar til det gode miljøet, og som sprer om seg med surt nedfall.

Dysfunksjonell AS blir styrt av en administrerende sjef med to streker under administrerende. En meget viktig type som troner alene på toppen av hierarkiet. Sjefen bruker dagen på å kontrollere og diktere og for å motivere lokker han med sukker som bonus.

Sjefen bruker dagen på å kontrollere og diktere og for å motivere lokker han med sukker som bonus

Dysfunksjonell AS er fiktivt og overdrevent, men jeg tror alt for mange bedrifter og organisasjoner opplever en hverdag som er ganske lik den de har i Dysfunksjonell AS. For mange ledere bruker hverdagen til å administrere fremfor å lede. Man skal ikke undervurdere viktigheten av administrering, det kommer man ikke utenom i en ledende stilling, men essensen i lederskap handler om å skape et felleskap. Et «vi» som sammen setter kursen for å nå et definert mål. Ledelse for meg er ikke å fortelle folk hvordan de skal oppføre seg og hva de skal gjøre.

Ledelse handler om å skape et miljø for å løse oppdraget.

Min erfaring er også at ganske mange som har vært vant til å bli administrert trenger tid på å omstille seg til å bli ledet. Autonomi er ikke noe alle evner å håndtere umiddelbart hvis man ikke er vant til det. Det er noe trygt ved å bli fortalt hva man skal gjøre, så kan man kanskje skylde på andre om resultatet blir feil?

Ytre motivasjon som drivkraft for innsats er effektivt men kortsiktig. Hva gjør du når sukkeret er spist opp? Sukker er vanedannende og som regel ønsker man bare mer og mer. Klarer man derimot å skape et felleskap, et «vi», vil man finne påfyll for motivasjon gjennom den jobben som gjøres og det man får til sammen.

Pissmaur er vel litt drøyt å kalle noen, men av og til opplever man pissmaur-atferd. De færreste med slik atferd er klar over at de oppleves som pissmaur. Det å tørre å gi tilbakemelding på piss i det strålen treffer, er bedre enn å gå til sjefen når pisset har tørka. Det meste av piss er ikke ment slik det oppfattes, og jeg tror de fleste tåler å få tilbakemelding. De fleste ønsker ikke å bli oppfattet som en pissmaur, da trenger man ofte et speil for å se seg selv.

Hva gjør du da, hvis du tenker at du jobber i en bedrift som ligner på Dysfunksjonell AS?

Led an! Du trenger ikke ha en lederstilling for å lede an. Led an i å stille spørsmål og i å finne en klar strategi og definere mål. Finn frem speilet for pissmauren og kanskje også til de lederne som først og fremst er ledere for nettopp å være administrerende sjef med to streker under administrerende.

Er du ny som leder i Dysfunksjonell AS, har du en utfordring! Det er kanskje fristende og enkelt å hoppe opp på gullfatet og surfe videre, og kanskje er det lurt den første tiden, men som ny leder i Dysfunksjonell AS må du tørre å stå alene. Du må initiere og legge opp til det som trolig vil føles utrygt og fremmed for mange. Du vil bli sett på som en outsider, som et uromoment. Det første steget mot et mer Funksjonell AS er i det øyeblikket du får med deg en av de ansatte på de tiltakene som er initiert.

Den første ansatte som blir med, er nøkkelpersonen. Blir en med, er det lettere for resten å hive seg på. Den viktigste lederen er derfor den første ansatte som blir med og leder an.

Det er kanskje ikke noe fasit eller oppskrift på hvordan man skal lede, selv om mange hevder det og tjener gode penger på det. Din ledelse kan fungere godt i én bedrift, men samme stilen kan mislykkes i en annen. Hver leder og hvert miljø er unikt. En leder bør kjenne sin personlighet og sine egenskaper, slik at man kan kompensere for sine svakheter ved å søke samarbeid. Lederen må bruke sin erfaring og formelle kompetanse, samtidig som man tilpasser seg til, påvirker og inkluderer det miljøet og de man er leder for. Dette må selvsagt settes i en kontekst, som er det oppdraget man skal løse.

Ledere har selvsagt ansvaret for å legge til rett for et godt arbeidsmiljø, skape klare målsetninger og nå målene sammen med medarbeiderne, men hver og en av de som utgjør et arbeidsmiljø er ansvarlig.

Er du selv en stokkmaur, så start et enkeltmannsforetak. Er du en pissmaur, tren på knipeøvelser så du kan holde på vannet eller finn deg en jobb du ikke er så pissetrengt i.

Er du kun en administrerende sjef med to streker under administrerende, tja… finn på noe annet!

Ole M. Stamland er fysioterapeut med videreutdanning i ledelse. Han har ledererfaring fra Elixia, NAV, og kommune- og spesialisthelsetjenesten, og holder nå på med en masteroppgave i helseadministrasjon ved UiO.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse