Annonse
Selv om Polen har en av de mest pro-Europeiske befolkningene i EU, prøver Jaroslaw Kaczynski, leder av regjeringspartiet PiS og de facto leder av den polske regjeringen, å forgifte relasjonen til EU, skriver Grzegorz Schetyna. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay.
Synspunkt

Få Polen tilbake i varmen

SYNSPUNKT: EU vil alltid strides om enkelte saker, men er likevel enige om de grunnleggende spørsmålene. Macron har helt rett; vi kan sikre EUs fremtid ved å skape en mer demokratisk, enhetlig og rettferdig union. Vi må også styrke Europa i kampen mot fiender som prøver å svekke unionen – nemlig interne populistiske krefter og utenlandske makter som støtter dem.

Når populistiske krefter oppnår reell makt, forsøker de å skape splittelse blant de demokratiske opposisjonspartiene. Slik er den politiske virkeligheten i Polen, der Partiet for lov og rettferdighet (PiS), sitter ved makten. Siden vi har etablert det nye partiet European Coalition of opposition forces, tror jeg imidlertid vi kan bekjempe denne utviklingen.  Denne nye demokratiske alliansen, som jeg leder, ligger allerede i tet på meningsmålingene. Vi har en reell sjanse til å vinne over PiS – både i Europaparlamentsvalget i mai og i Polens parlamentsvalg til høsten.

Dette er to viktige politiske valg. Polen trenger en ny regjering som respekterer domstolen og fremmer et positivt samarbeid med EU. Europa trenger et Polen som er i stand til å forsvare egne interesser, men samtidig kjemper for de demokratiske verdiene som utgjør EUs fremtid.

Polen har førstehåndserfaring med anti-europeiske holdninger og angrep på domstolene – de samme truslene som ble løftet frem av Macron. Selv om Polen har en av de mest pro-Europeiske befolkningene i EU, prøver Jaroslaw Kaczynski, leder av regjeringspartiet PiS og de facto leder av den polske regjeringen, å forgifte relasjonen til EU. Dagens regjering har lykkes med å marginalisere Polens posisjon innen EU, slik at vi nå har svært begrenset innflytelse. Enhver fornuftig politiker i Polen, vil derfor være enig i at det er avgjørende for vår nasjonale sikkerhet at landet på nytt inntar en respektert og aktiv posisjon i EU.

Derfor er vi, i løpet av 2019, nødt til å bekjempe PiS. Hvis PiS sikrer seg en ny periode ved makten, er det fare for at Kaczynski, ved å ta fullstendig kontroll over domstol og media, setter sin siste dose med «fremmedfiendtlige gift». Kan et land uten en uavhengig domstol forbli i EU? Nei, det er lite sannsynlig.

En ny polsk regjering, ledet av European Coalition of opposition forces, ville vist interesse for Macrons initiativ om å reformere EU. Vi er enig med Macron i at EU har helt andre forutsetninger for å konkurrere med andre globale makter, sammenlignet med enkeltstater. Vi er også enig i at EU må styrke sine ytre grenser, beskytte sine demokratiske prosesser fra ytre manipulasjon, og investere i forskning og innovasjon på tilsvarende nivå med USA og Kina.

I tillegg må både EU og individuelle medlemsstater i større grad koordinere økonomi, forsvar og utdanning. Dagens mangler på disse områdene gir utenlandske aktører en fordel, og utgjør en reell risiko for at de vil overta enda flere bransjer innen europeisk industri.

La oss ønske de vestlige Balkan-landene velkommen når de er klare

Jeg lar meg imidlertid ikke overbevise når Macron foreslår å etablere nye EU-institusjoner for å møte disse utfordringene. EU har allerede mer enn 30 slike institusjoner. Flere institusjoner betyr mer byråkrati – og det vil neppe skape entusiasme i Europa. En enklere løsning vil være å styrke de eksisterende EU-institusjonene, og sikre at de har tilstrekkelig finansiering.

Macron har rett i at «fremgang og frihet handler om å være i stand til å leve av arbeidet sitt». Men ethvert administrativt forsøk på å utjevne arbeidskostnadene i EU, ville ført til redusert kapitalinntekt og tap av arbeidsplasser i Polen og andre steder i Sentral-Europa. Bedrifter ville fortsatt trenden med å flytte produksjon ut av EU-land som ikke er konkurransedyktige, men i større grad etablert seg i helt andre steder i verden – fremfor Sentral-Europa.

Macron har imidlertid helt rett i å presisere viktigheten av et felles europeisk forsvar og sikkerhetspolitikk. Dersom vi vinner valget i Polen, vil European Coalition of opposition forces ta initiativ til en strategisk debatt blant EUs ledere, med tanke på å formulere effektive institusjonelle mål og sikre større spredning av EUs forsvarsressurser. EU trenger et robust forsvarsbudsjett og en koordinert produksjon innen Europas forsvarsindustri, for å kunne garantere at vi kan realisere de oppdragene vi påtar oss.

EU burde vise et tydeligere initiativ overfor NATO. De burde ta sikte på å gjenetablere de transatlantiske båndene og styrke operasjonelle bånd mellom de to organisasjonenes militære kapasiteter. Forsvarskapasitet er nøkkelen til vår felles suksess – transatlantisk der det lar seg gjøre, og europeisk der det er nødvendig.

Vi må heller ikke glemme EUs sentrale mål om å sikre økt europeisk integrasjon. La oss ønske de vestlige Balkan-landene velkommen når de er klare. Og la oss respektere Ukrainas europeiske drøm – med stor strategisk betydning for både Polen og EU. Europeisk solidaritet burde strekke seg så langs som til Ukrainas byer – hvis ikke, vil Europa aldri bli en sikker helhet.

For tretti år siden, bekjempet Polen de interne splittelsene i landet; de ga et rungende nei til kommunismen og sa farvel til en skjebne underlagt Sovjetunionen. Dette førte til Berlinmurens fall og markerte slutten på kommunismen i Europa. I dag – i møte med en populistisk regjering som ønsker å splitte oss – må vi vise at vi står sammen i kampen for demokrati og i vår avvisning av lovløs autoritærisme, slik vi gjorde i 1989.

Macrons budskap om en europeisk fornyelse kommer på riktig tidspunkt. Vi er fast bestemt på at Polen skal finne tilbake til sin rette plass i et demokratisk Europa, og vi er klare til å begi oss ut på vår felles oppgave med å reformere EU.

Oversatt fra engelsk av Ingrid Lerø. ©Project Syndicate, 2019. www.project-syndicate.org

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse