Annonse
Er fungerende ledere klare for oppgaven? Foto: Dreamstime
Synspunkt

Fungerende ledere

Frode Dale er forfatter og ledelsesrådgiver

SYNSPUNKT: Svært ofte, og særlig i sommerperioden, kan vi lese om og høre ifra folk som er «Fungerende leder». Hver gang tenker jeg: «Jeg håper jo det». For tenk om det skulle stått det motsatte: «Ikke-fungerende leder». Mitt håp er at de fleste ledere faktisk fungerer som ledere i lederrollen!

Hva er så en «fungerende leder»? Begrepet stammer trolig fra at det er en annen som fungerer som leder i stedet for den som er eller til og med var leder. Altså en midlertidig erstatter. Derfor er «midlertidig leder» et mye bedre ord en «fungerende leder». Ett litt mer kanskje formelt begrep er «konstituert leder». Personlig liker og bruker jeg det, da det innebærer at noen faktisk «offisielt» får jobben som midlertidig konstituert leder. Helst med et klart mandat for interimsperioden.

Noen kan mene at dette bare er semantikk, men da bør en ta seg tid til å svare på spørsmålet: hva er det motsatte av en «fungerende leder»? Det må jo være en ikke-fungerende leder - eller?

Så mitt råd til særlig media, som nærmest over-forbruker begrepet, er å slutte med å skrive/bruke «fungerende leder» og heller bruke det de fleste tituleres som av sine virksomheter: «konstituert» eller «midlertidig» leder.

For som en leder spøkfult sa når vi diskuterte denne noe forvirrende begrepsbruken: «Siden hun fungerer veldig bra som leder, så er hun vel bare der midlertidig da».

 

Annonse
Annonse