Annonse
Geoengineering handler om å manipulere klimaet på ulike måter og derigjennom bremse den globale oppvarmingen. Foto: Rikitikitao | Dreamstime.com
Synspunkt
Geoengineering

Hvor trygt er det å manipulere klimaet?

SYNSPUNKT Dersom verden skal søke å manipulere klimaet gjennom såkalt geoengineering må vi få på plass tydelige, transparente og felles internasjonale retningslinjer. 

Klimaendringer utgjør en enestående trussel mot menneskeheten, en trussel som mest sannsynlig vil redusere de globale levestandardene dramatisk i løpet av vår levetid, samt forårsake uviss skade på lengre sikt.

Fordi en så skremmende global utfordring krever radikale løsninger, har det pågått omfattende diskusjoner om hva verden må gjøre for å begrense økningen av den globale temperaturen til mindre enn 1,5 grader celcius over førindustrielt nivå.

Selv om reduksjon av klimagassutslipp skal forbli høyest prioritert, sier FNs klimapanel (IPCC) at det ikke er nok. Noen foreslår at vi også må fjerne store mengder karbondioksid fra lufta. Andre hevder at vi kanskje også må reflektere sollys tilbake i verdensrommet for å kjøpe verden mer tid til å redusere og fjerne utslipp.

Disse to metodene er kjent som geoengineering. Ettersom virkningen av klimaendringene forverres, vurderer et voksende antall beslutningstakere, forskere og gründere slike løsninger mer seriøst.

I dag har vi ingen anelse om hva de uforutsette og utilsiktede konsekvensene ved bruk av slike teknologier er. De ukjente virkningene – spesielt geoengineering i forbindelse med sollys – kan være like alvorlige som utfordringene klimaendringene byr på.

Dessuten, i likhet med global oppvarming, vil virkningen av disse teknologiene gå på tvers av landegrenser. Dette setter de som får sagt minst – de sårbare og fattige – i frontlinjen. Det kan også forverre trusler mot internasjonal fred og sikkerhet, i form av knapphet på ressurser og tvungen klimaflukt.

Dette er grunnen til at the Elders – en gruppe uavhengige, globale tidligere ledere – ber det internasjonale samfunnet om å bli enige om en streng styringsramme for geoengineering, og å implementere den uten forsinkelser. Et slikt beslutningssystem må være transparent, deltakende og forpliktende.

Systemet bør inkludere stemmer fra dem som er mest påvirket og gjøre det mulig for alle regjeringer og ikke-statlige interessenter å oppnå best mulig forståelse for disse nye teknologiene, slik at de kan ta informerte beslutninger.

Siden den industrielle revolusjonen har vi fått merke at teknologien ikke er en mirakelkur og at teknologi bare forbedrer menneskelig velvære dersom alle de berørte får muligheten til å delta i utviklingen. Dette aspektet er spesielt relevant for geoengineering, fordi kunnskapen om disse teknologiene og deres innvirkning er begrenset.

Heldigvis legges det ned innsats for å håndtere dette. FNs miljøforsamling (UNEA) – verdens øverste beslutningstakerorgan for miljøspørsmål – vil nå vurdere å starte en global læringsprosess for både vitenskapen bak og bruken av geoengineering. UNEA krever en verdensomspennende vurdering av de nye teknologiene, og ønsker således å gi alle land en felles plattform for kunnskap.

Denne felles forståelsen er et viktig første skritt for å sikre at beslutninger om eventuell bruk av geoengineering er basert på prinsippene om likestilling, rettferdighet og universelle rettigheter. Dette er verdiene som ligger til grunn for Parisavtalen og avtalen om bærekraftsmålene fra 2015, som begge ble vedtatt under min periode som FNs generalsekretær.

FN er best egnet til å imøtekomme de kravene til styringsrammer vi nå trenger. Bare gjennom FNs multilaterale prosesser kan vi sørge for at teknologi basert på geoengineering, og hvordan den kan implementeres, ikke blir et spørsmål enkeltstater må svare på alene. Dette er viktig for miljømessig bærekraft, internasjonal sikkerhet og velvære for fremtidige generasjoner rundt om i verden.

Mange mennesker er forsiktige når det kommer til denne debatten, spesielt i internasjonale fora. De frykter at det kan medføre en fot i døren for svært farlige ideer, og at bare det å rette oppmerksomheten mot disse teknologiene kan redusere presset om å redusere utslipp.

Jeg forstår denne bekymringen, og jeg er enig i at vår viktigste, kollektive prioritet fortsatt må være å kutte utslipp, stoppe bruken av fossile brensler, og å fremme en karbonfri, klimarobust økonomisk overgang med menneskers behov i sentrum.

Men vi må også erkjenne at geoengineering allerede er kommet for å bli. Sannsynligheten for ensidig distribusjon av solenergi øker hvert år. Det globale samfunnet må bestemme seg for å engasjere seg nå, ved å sette klare regler for styring og kontrollpaneler, eller la individuelle aktører ta ledelsen, og skape et fait accompli-scenario for resten av oss.

Å ignorere denne debatten vil være et feilsteg. I stedet bør verden fokusere på å lære mer, blant annet via UNEA-prosessen, for å forstå hele spekteret av alternativer og vurdere risikoen med den beste informasjonen som er tilgjengelig.

Hvordan vi skal forstå og potensielt utnytte skremmende, nye teknologier til fordel for hele menneskeheten er et av vår tids mest definerende spørsmål.

Fremtidige generasjoner vil ikke tilgi oss dersom vi ikke kommer med et overbevisende svar. /

Ban Ki-moon er nestleder for
The Elders. Han har vært utenriksminister i Sør-Kora og var generalsekretær for FN fra
2007 til 2016.

Oversatt fra engelsk av Ine Julia Schwebs.  ©Project Syndicate, 2019.  www.project-syndicate.org

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse