Annonse
– De fleste daglig ledere mislykkes i jobben, fordi den er så kompleks, mener Joseph L. Bower, professor ved Harvard Business School. Foto: Dreamstime

Hvordan lykkes som daglig leder?

Å være daglig leder eller administrerende direktør er en givende jobb der du kan få til mye. Samtidig er det en krevende rolle mellom forventningene fra eiere og styre på den ene siden og dine ansatte på den andre.

Joseph L. Bower er professor ved Harvard Business School, og har forsket og undervist om temaet i mange år. Han forteller på nettsiden til Harvard Business Review at de fleste daglig ledere mislykkes i jobben, fordi den er så kompleks.

Bower har oppsummert det han mener er de 6 viktigste nøklene til å lykkes:  

1. Utvikle en strategi. Sørg for å utarbeide en strategi for virksomheten, og følg den.

2. Identifisere og rekruttere de riktige folkene. Sørg for å få inn nødvendig kompetanse, slik at du kan fokusere på ledelse.

3. Bruk ressursene klokt. Det er ofte knapphet på ressurser, både penger og folk, så tenk igjennom hvordan du fordeler ressursene på ulike fagområder.

4. Samle informasjon. Sørg for å skaffe deg oversikt over viktig informasjon, som inntekter og utgifter, men også data om kunder eller brukere, kvaliteten på det dere og konurrentene leverer.

5. Sett opp riktige insentiver. Finn ut hva du vil belønne og vurder andre insentiver enn lønn, som fleksibel arbeidstid eller mulighet for faglig utvikling.

6. Bygg en sterk organisasjonsstruktur. Tenk igjennom hvordan virksomheten best bør deles opp, hvem som er ansvarlige for hvilke oppgaver og hvem som skal rapportere til hvem.

 

Annonse
Annonse