Annonse
Kommune-Norge trenger gode ledere, skriver Audun Ingvartsen. Her er Marte Gerhardsen som er helt fersk i stillingen som utdanningsdirektør i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Audun Ingvartsen er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

SYNSPUNKT: Vi nærmer oss et nytt kommunevalg. Nye politiske ledere i kommuner over hele landet skal velges. Politikerne har sine respektive partiprogrammer, visjoner og mål for å skape den beste kommunen og lokalsamfunnet for sine innbyggere.

Politiske vedtak er helt avgjørende for å prioritere ulike tiltak opp mot hverandre og angi en retning for kommunens tjenester, men uten et godt samarbeid med lederne i kommuneadministrasjon vil lite fungere.

For mens ordførerkandidater konkurrerer om det saftigste valgflesket, jobbes det på spreng hos kommunalt administrative ledere for å oppfylle politikernes lovnader.

Det blir et viktig bakteppe for en debatt som samler profilerte lokalpolitikere og kommunale ledere og tillitsvalgte under årets Arendalsuka.

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne organiserer mange ansatte med lederansvar i offentlig sektor. Kommunenes mange ledere er premissleverandører for at politiske vedtak gjennomføres og at virksomhetene holder budsjett, samtidig som de skal gi faglige vurderinger og anbefalinger til politikerne.

Forventningene til hva som kan gjøres er store, midlene ofte få. Det krever godt samarbeid og gode ledere både politisk og administrativt for å få resultater.

Det er politikerne som har gjort prioriteringene, og lagt retningen

Saker forberedes i lang tid, og skal drøftes og forankres med de ansatte før lederen kan sette sin signatur på papiret.

Deretter risikerer man at politikerne er misfornøyd med saksutredningen og sender saken tilbake til ny behandling eller vedtar det stikk motsatte av det som er anbefalt.

Det nye vedtaket skal da forankres hos de ansatte på nytt, til tross for at de hadde en annen anbefaling, og kanskje også vet at en annen politisk vind ville gitt andre styringssignaler. Deretter skal uansett det nye vedtaket følges lojalt opp.

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder. For lederne i kommunene er dette en type utfordring man står i hver dag.

Det er slik det må og skal være for at vårt demokrati skal fungere. Likevel må vi ikke ignorere at det kan skape utfordringer og avstand mellom politikere og ansatte, med lederne i en spagat som balansekunstnere i midten.

Da er det desto mer avgjørende å utvikle dyktige og tydelige ledere – også i offentlig forvaltning. Det hjelper ingen politiker å skylde på administrasjonen for dårlige resultater.

Det er politikerne som har gjort prioriteringene, og lagt retningen. Så er det ledernes oppgave å følge de vedtak og prioriteringer som er lagt. En god og avklart rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er avgjørende for å få samarbeidet til å fungere.

Vi i Lederne har en oppfordring til alle de kommende lokalpolitikerne i landet vårt: Husk at vi er på samme lag.

Lederne i landets kommuner ønsker det beste for innbyggerne, og jobber hver dag for å oppfylle de politiske vedtakene som er fattet, til tross for at de selv kanskje anbefalte noe annet i utgangspunktet.

Annonse
Annonse