Annonse
Foto: Markus Spiske / CC
Synspunkt

Om mangel på konsekvens-tenking

Roar Lereim er partner, styreleder og rådgiver i digiTALL AS

SYNSPUNKT. Hvis du ikke forstår, kan du ikke forenkle. Så enkelt er det. Og faktisk så vanskelig. For vi lever i et komplisert samfunn, og det har stort behov for forenkling.

Men hvis politikere og byråkrater som sier de ønsker å forenkle samfunnet, ikke har relevant erfaring, går det ikke bra. Det gjelder ikke minst de etatene som er mest opptatt av å kontrollere oss, som Skatteetaten og Nav.

Det er vanskelig å se at medarbeiderne der har erfaring fra hverken små eller store bedrifter eller fra sykdom eller vanskelige livssituasjoner.

Det blir ikke bedre av at politikerne bryr seg om og styrer detaljene i regelverkene, som nivået på kjøregodtgjørelsen. Svært mange av dem har vært politikere hele livet.

På toppen av departementer og på Stortinget lever de skjermet og har dessuten gode hjelpere som letter hverdagen for dem.

Du får ikke noe bilde av hvordan verden egentlig er, når du reiser gratis rundt i landet og har god diett. Og om du skulle være kommet dit at du sitter i baksetet på en sort Mercedes, gir det heller ingen intens følelse av hvor krevende hverdagen kan være der ute.

Nedover i rekkene sitter dyktige teoretikere som ikke har erfaring fra hverdagen. De har kanskje vært med på å utforme selvangivelsen (nå skattemeldingen) og ser ikke at den for mange er blitt vanskeligere å få oversikt over etter at den er blitt ferdigutfylt.  Det er ikke rart at mange unnlater å åpne den.

For ikke å snakke om at byråkratene aldri har måtte permittere medarbeidere. De har heller ikke måttet søke bostøtte, skape en tilrettelagt arbeidsplass der det bare finnes én arbeidsoppgave eller søke om barnehageplass.

Og så snakkes det om forenkling, mens vi får stadig flere regler. Fra utsiden kan det se ut som om vi får regler for reglenes egen skyld. Det gir bisarre utslag som at vi i regnskapsbransjen opplever at vi forgjeves ber skatteetaten om råd. Vi får enten ikke svar, eller så sier de at de ikke vet. Og det er altså den etaten som har gitt oss reglene.

Det er nok ikke lett å endre at de som skaper reglene ikke vet noe om hverdagen der reglene skal anvendes. Derfor burde det i mye større grad kreves konsekvensutredninger før nye regler iverksettes.

Tenk hva samfunnet, både bedriftene og de offentlige etatene, kunne spare om alle nye regler ble konsekvensutredet!

Annonse
Annonse