Annonse
Foto: Jakub Jirsák | Dreamstime.com
Kommentar

Slutt å gå i veien for deg selv i jobbsøkerarbeidet

Jeg bistår ukentlig oppsagte og overtallige medarbeidere som svært ofte trenger bistand i arbeidet med å vende tilbake til arbeidslivet.

Blant jobbsøkere jeg møter finnes det svært mange som har bygget sin kompetanse gjennom erfaring og utveksling av kunnskap på egen arbeidsplass.

Min erfaring er at mange av de som blir berørt av nedbemanninger og oppsigelser, mangler bevissthet rundt nettopp sin erfaringsbaserte kompetanse.

I praksis vil det si at høyst oppegående og kompetente mennesker ofte går i veien for seg selv i sitt jobbsøkerarbeid.

På tilsvarende måte undervurderer mange arbeidsgivere erfaringsbasert kompetanse i forbindelse med rekruttering.  

Høyst oppegående og kompetente mennesker går ofte i veien for seg selv i sitt jobbsøkerarbeid.

Pragmatisk

Jeg har i den senere tid møtt oppsagte og overtallige medarbeidere som sier at de ikke har erfaringer med pragmatisk jobbing, eller for den saks skyld har studert pragmatisme. Mange av de overtallige hevder med rette at arbeidsgivere svært ofte bruker ord og uttrykk eksempelvis i stillingsannonser som de fleste av oss ikke bruker eller forstår betydningen av – eksempelvis viktigheten av at kandidaten som den potensielle arbeidsgiveren er på utkikk etter har «en pragmatisk holdning» til det meste her i livet.  På tilsvarende måte leser jeg også i stillingsannonser at det er viktig at aktuelle kandidater er «proaktive».

Pragmatisme betyr at man skal måle hvorvidt ideer, politikk og forslag er brukbare og praktisk gjennomførbare. Med andre ord at praksis tillegges stor vekt.

Dette står i motsetning til en prinsipiell holdning, der man i større grad legger vekt på relevante prinsipper.

Når de oppsagte og overtallige blir forklart betydningen av blant annet pragmatisme – så konkluderer de som oftest med følgende: «Hele min yrkeskarriere har vært preget av pragmatisk jobbing». I en parentes nevnes at de overtallige etter litt rådgivning ofte beskriver seg på følgende pragmatiske måte: «Jeg finner gode og praktiske løsninger på de fleste utfordringer – bl.a. i jobbsammenheng».

Proaktiv

På tilsvarende måte har jeg også nylig møtt arbeidssøkere som sier at de ikke har erfaringer med proaktiv jobbing. Selv om de har stor forståelse for viktigheten av å planlegge og handle i forkant – for å være godt forberedt på forventede utfordringer.

Stephen R. Covey beskriver i boken «7 Habits for Highly Effective People» bl.a. følgende: Du kan enten være proaktiv eller reaktiv: Proaktiv: Planlegge og forberede deg på forhånd, eller reaktiv: Reagere først når en hendelse oppstår.

www.nav.no dukket opp hele 806 ledige stillinger når søkeordet proaktiv ble brukt.

Jeg anbefaler følgelig at arbeidsgivere bruker ord og utrykk som folk flest forstår.

Arne Kjelsnes jobber som bedriftsrådgiver i egen virksomhet.
 

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse