Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: REUTERS/Issei Kato/File Photo.
Synspunkt

Tilsvar: Hydrogen fra fornybar energi blir konkurransedyktig

Magnus Thomassen er forskningsleder for bærekraftig energiteknologi i SINTEF og Steffen Møller-Holst er markedsdirektør fror bærekraftig energiteknologi i SINTEF.

SYNSPUNKT | Terje Mikalsen skriver i Dagens Perspektiv 1. november om framstilling av grønt hydrogen og bruk av hydrogen i energisektoren. I artikkelen påstår Mikalsen at «SINTEF tar feil angående prisen på grønt hydrogen fra elektrolyse av vann». Denne påstanden begrunner Mikalsen ved å henvise til to artikler i Teknisk Ukeblad hvor han mener at SINTEF har anslått priser for grønt hydrogen fra elektrolyse.

SINTEF har imidlertid ikke presentert et eneste prisanslag for hydrogen i noen av disse artiklene og ser derfor behov for å oppklare.

Når hydrogen produseres ved elektrolyse av vann, påvirkes kostnaden størst grad av to forhold; kostnaden for selve elektrolysøren og kostnaden for strømmen som blir benyttet. Som en tommelfingerregel kan man forvente at strømkostnadene utgjør mellom 60 og 80 prosent av kostnaden for hydrogenet.

Mikalsen viser først til artikkelen "Statkraft: Grønt hydrogen vil vinne på pris" (TU 14. august 2019). Han påstår at SINTEF her har anslått prisen for hydrogen er ca. 130 øre/kWh. Denne artikkelen omtaler Statkrafts siste lavutslippsscenario og viser en figur med priser for grønt hydrogen i 2020 og fremover mot 2050, anslått av Statkraft, ikke SINTEF. Hverken artikkelen eller lavutslippsscenariet viser til hvilken strømpris som er benyttet i disse anslagene.

SINTEF har imidlertid ikke presentert et eneste prisanslag for hydrogen i noen av disse artiklene og ser derfor behov for å oppklare

Videre viser Mikalsen til en artikkel som beskriver en ny teknologi for alkaliske elektrolysører. ("Grønt Hydrogen; Billigere hydrogen-teknologier er på vei", TU 16. oktober 2018). I denne artikkelen er det anslått at den nye elektrolyseteknologien som omtales har et potensial for å redusere kostnadene for selve elektrolysøren med rundt 40%. Mikalsen har tolket dette til å være et direkte anslag for kostnadsreduksjon for hydrogen. Deretter har han fritt kombinert dette anslaget med Statkrafts tall for hydrogenpris fra den første artikkelen for å komme fram til en fremtidig pris på hydrogen.  

Videre feilsiterer Mikalsen SINTEF ved å påstå at SINTEF sier at den tradisjonelle alkaliske elektrolyseteknologien er lite egnet til bruk sammen med vind eller solkraft. Det som imidlertid står i artikkelen, er at PEM-elektrolysører takler uforutsigbar produksjon via sol og vindkraft mer effektivt enn alkaliske elektrolysører. Men det betyr ikke det samme som at sistnevnte er lite egnet.

Til slutt henter Mikalsen fram et eget prisestimat for hydrogen, basert på en strømpris på 27 øre pr kWh og sammenligner dette med prisene han altså feilaktig påstår er SINTEFs anslag. Hvilken strømpris Statkraft har brukt i sine vurderinger av hydrogenkostnader i 2020, kjenner vi ikke til. Men antagelig er denne vesentlig høyere.

SINTEF har stor tro på grønt hydrogen, og vi er enige med flere tidligere studier og analyser som viser at hydrogen fra fornybare kilder vil være konkurransedyktig på pris med hydrogen fra naturgass med CCS, gitt lave nok strømkostnader. Vi ønsker en debatt og kunnskapsutveksling velkommen, men ser det som avgjørende at den er basert på korrekt og etterprøvbar informasjon.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse