Annonse
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø svarer redaktør Magne Lerø. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på / NTB scanpix / Kunnskapsdepartementet / Marte Garmann.
Synspunkt

Universitetene må snakke godt sammen

Av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)

SYNSPUNKT. Det er et bredt flertall på Stortinget som har gitt dem det ansvaret. Jeg har valgt å ikke overprøve styret.

I Dagens Perspektiv 22. oktober fremstiller Lerø det som om Kunnskapsdepartementet har lagt ned veto mot at Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet (UiT) skal kunne ha studietilbud på Helgeland.

Det er ikke riktig. Vi har ikke instruert styret ved UiT i denne saken, og vi har heller ikke bedt UiT om å la være å vurdere nye undervisningstilbud på Helgeland.

Det vi derimot i sommer gjorde var å anmode UiT om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere, men heller gå i dialog med Nord universitet før de gikk videre med å vurdere eventuelle studietilbud på Helgeland.

Bakgrunnen var en vanskelig situasjon for de ansatte, særlig ved studiested Nesna, og for administrasjonen ved Nord universitet, både før og etter at styret bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna.

Situasjonen og omtalen av dette var så intens at rektor ved Nord universitet mottok trusler i denne tiden. Slik situasjonen da var, ba vi UiT ta et skritt tilbake og ikke bære ved til bålet. 

Lerø blander sammen styringsdialogen med departementets rolle som klageinstans i noen personalsaker. Dette er en sammenligning som faller på sin egen urimelighet og viser at Lerø har tatt litt lett på researchen til sin egen lederartikkel.

For meg står institusjonenes autonomi sterkt, og UiT står fritt til å vurdere sin studiestedsstruktur framover slik de også skal etter loven. Jeg er åpen for dialog dersom de har et ønske om å overta eiendomsmassen og virksomheten på Nesna. Jeg skjønner UiT slik at det ikke er aktuelt, selv om nok mange på Helgeland har fått et annet inntrykk.

De to offentlige universitetene i Nord-Norge har et viktig samfunnsoppdrag: Å bidra til at landsdelen får den arbeidskraften som næringslivet og det offentlige trenger. Da er det viktig at de snakker godt sammen om hvordan de best kan gjøre dette uten å snuble i beina på hverandre.

Annonse
Annonse